Освіта

1) цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та їх вдосконалення; 2) суспільно організований і унормований процес передачі попередніми поколіннями соціально значущого досвіду

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ