Розчинники

розріджувачі, леткі рідини (бензин, керосин, скипидар, ацетон та ін.), що приводять полімерні композиції до стану, зручного для переробки або застосування

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ