Культура

Культура, 1) все, штучно створене людиною, на противагу природному світові; 2) система історично еволюціонуючих, надбіологічних програм людської діяльності, поведінки та комунікації, що обумовлюють відтворення соціального життя; 3) автономна система фундаментальних цінностей та ідей, що обумовлює унікальний тип соціальної організації – множину соціальних ролей, взірців поведінки, знань, норм тощо; 4) сукупність матеріальних і духовних цінностей, основним змістом яких є вищі досягнення людини і суспільства та їхнє творче втілення


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ