Естетика

1) філософська наука про сутність і форми прекрасного, закономірності чуттєвого пізнання, художнього і творчого освоєння дійсності, природу мистецтва та його соціальну роль; 2) естетична складова культури та її компонентів (напр., естетика поведінки, естетика ритуалу, естетика мислення та ін.)


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою vuencyclopedia1 @ gmail.com.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ