Автомобільна дорога

Автомобільна дорога1.jpg

Автомобі́льна доро́га — лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху автотранспортних засобів.

Основні елементи автомобільної дороги:

  • земляне полотно (насип або виїмка), на якому розташовано проїзну частину та узбіччя, і яке є основою для дорожнього одягу, верхній шар якого — дорожнє покриття — роблять міцним, рівним і водонепроникним;
  • штучні споруди, до яких належать тунелі, шляхопроводи, підпори, стінки галерей, водовідвідні та дренажні споруди.

Для забезпечення безпеки руху на автомобільній дорозі установлюють дорожні знаки, покажчики, захисні засоби, пристрої для регулювання транспортних потоків. Уздовж автомобільної дороги споруджують автовокзали, мотелі, станції технічного обслуговування, автозаправні станції та інші об’єкти дорожнього сервісу.

Автомобільні дороги поділяють на:

  • дороги загального користування;
  • вулиці й дороги населених пунктів;
  • відомчі (технічні) дороги;
  • дороги на приватних територіях.

Основою шляхової мережі України є автомобільні дороги загального користування. Станом на 2016 їхня протяжність становила близько 170 тис. км, із них 95 % — дороги з твердим покриттям.

Автомобільні дороги загального користування поділяють на дороги державного (міжнародного, національного, регіонального, територіального) і місцевого значення (обласні та районні). Перелік доріг державного значення затверджує Кабінет Міністрів України, а місцевого — обласні адміністрації один раз на три роки. Автомобільні дороги загального користування перебувають у державній власності й не підлягають приватизації. Вони є складником Єдиної транспортної системи України й задовольняють потреби суспільства в автомобільних пасажирських і вантажних перевезеннях.

В Україні автомобільні дороги інтенсивно почали розбудовувати лише в другій половині 20 ст.; на середину 1980-х вони сполучали всі районні центри України. З 1955 по 1980 мережа доріг України з твердим покриттям зросла від 47,3 до 145,0 тис. км. Розвиток автомобільних доріг пов’язаний зі зростанням виробництва автомобілів та впровадженням нових технологій у дорожньому будівництві. Підвищення ефективності дорожнього будівництва пов’язане з пошуком нових матеріалів, насамперед в’яжучих, які дадуть змогу замінити бітуми й зменшити витрати цементу, наприклад, полімерні матеріали, побутові продукти й відходи виробництва тощо.

Комплексна механізація й автоматизація, індустріалізація дорожнього будівництва, що забезпечує цілорічне виробництво готової продукції та напівфабрикатів на сучасних заводах, дає змогу значно збільшити темпи будівництва автомобільних доріг, добитися підвищення їхньої якості. Під час проектування великих споруд, міських мостів, шляхопроводів через автомобільні дороги беруть до уваги архітектуру й дизайн, охорону довкілля, природний ландшафт, необхідність створення комфортних умов проживання населення, збереження пам’яток історії та культури. Для забезпечення сучасного стану функціонування автомобільних доріг здійснюють інтеграцію шляхової мережі України в транспортну інфраструктуру Європи.

Література

  1. Екологічні вимоги до автомобільних доріг: ВБН В.2.3-218-007-98. Київ : Мінекобезпеки; Укравтодор,1998. 35 с.
  2. Гончаренко Ф. П., Прусенко Є. Д., Скорченко В. Ф. Експлуатаційне утримання та ремонт автомобільних доріг за складних погодних та екологічних умов. Київ : Урожай, 1999. 264 с. URL: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/33_2015/230-238.pdf
  3. Международная научная конференция «Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство на рубеже 3-го тысячелетия». Харьков, 2000. URL: http://donnasa.ru/?page_id=69634&print=print
  4. Степура В. С., Бєлятинський А. О., Кужель Н. В. Основи експлуатації автомобільних доріг і аеродромів. Київ: НАУ, 2013. 204 с. URL: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/12087/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3%20%D1%96%20%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2.pdf


Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ