Стік місцевий

Стік місцевийстік поверхневих вод, що сформувався в межах однорідного фізико-географічного району.

Став, наповнений водами місцевого стоку

У ширшому розумінні, стік, що сформувався в межах певної місцевості чи території. Місцевий стік утворюється за рахунок атмосферних опадів (дощу та снігу), що випадають на території водозбірної площі. Його зазвичай штучно затримують навесні при сніготаненні, влаштовуючи в природних зниженнях місцевості (балках або лощинах) греблі. Утворені таким чином стави називають атмосферними. Їх використовують для місцевих потреб: розведення риби та птиці, рекреації тощо.

Місцевий стік протиставляють транзитному стоку. Для кількісної характеристики місцевого стоку використовують ті ж показники, що й для річкового стоку: витрата води, об’єм стоку, шар стоку, модуль стоку та коефіцієнт стоку. Об’єм місцевого стоку є важливим показником для розрахунків водних ресурсів території.

Джерела

ДСТУ 3517-97. Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять. Видання офіційне. Київ : Держстандарт України, 1997. С. 19.

Література

Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Гребінь В. В. та ін. Загальна гідрологія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. 399 с.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Стік місцевий // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Стік місцевий (дата звернення: 22.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
08.12.2021


Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ