Витрата води в річках

Витра́та води́ в річка́х — це кількість води, що протікає через поперечний переріз потоку за одиницю часу (зазвичай у м3/с, для малих потоків у л/с). Є однією з найважливіших характеристик гідрологічного режиму та стоку річок. Витрата води визначається за формулою:

Q = Vсер · ω,
де Vсер — середня швидкість течії у потоці (м/с), ω — площа поперечного перерізу (м2).

Методичні аспекти вимірювання витрат води розробляє гідрометрія. На річках і каналах витрату води вимірюють у гідрометричних створах за допомогою гідрометричних млинків (швидкість течії), рідше — поплавків; на малих водотоках — за допомогою водозливів; на гідротехнічних спорудах — витратомірами.

Виміряні витрати води визначають лише середню витрату в даному гідрометричному створі за час вимірювання, яку вважають миттєвим об'ємом води, що пройшла через поперечний переріз у даний час.

В основному в гідрології користуються середньою добовою витратою води і широко використовують поняття середньої витрати води за будь-який інтервал часу (декаду, місяць, сезон, фазу гідрологічного режиму, рік, низку років).

Такі витрати води (Qсер.) розраховують за формулою загального виду:

Итрата води у річках.png

де Qі — середні добові витрати води, n — кількість діб в інтервалі часу, що розглядається.

Так, середню місячну витрату води, наприклад, за місяць визначають шляхом підсумовування всіх середніх добових витрат, поділених на кількість діб у місяці.

Якщо є витрати води, то можна обрахувати всі інші характеристики стоку річки: об'єм стоку води; шар стоку; модуль стоку; коефіцієнт стоку.

Середня багаторічна витрата води, відзначена на р. Амазонці, — 219 тис. м3/с. Середня багаторічна витрата р. Дніпра — 1 670 м³/с.

Література

  1. Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Гребінь В. В. та ін. Загальна гідрологія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. 399 с.
  2. Ткачук С. Г. Гідравліка. Гідрологія. Гідрометрія. Київ : Кафедра, 2013. 392 с.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Витрата води в річках // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Витрата води в річках (дата звернення: 17.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
19.10.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ