Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Емблема
НАДПСУ-емблема.png
Тип вищий навчальний заклад
Рік створення 1992
Профіль діяльності освіта
Розташування Хмельницький, Україна
Веб-сайт nadpsu.edu.ua

Націона́льна акаде́мія Держа́вної прикордо́нної слу́жби Украї́ни і́мені Богда́на Хмельни́цького, НАДПСУ — вищий військовий навчальний заклад у м. Хмельницькому (Україна).

Історична довідка

Термін Ректори НАДПСУ
Січень 1993 — грудень 1999 Олексієнко Борис Миколайович, генерал-полковник, доктор військових наук, професор, академік Української екологічної Академії, член-кореспондент Академії педагогічних наук, заслужений працівник народної освіти
Січень 1999 — грудень 2002 Голінко Володимир Васильович, генерал-майор, кандидат військових наук, доцент
Жовтень 2002 — 2014 Райко Валерій Вікторович, генерал-лейтенант, доктор педагогічних наук, професор
Із квітня 2015 Шинкарук Олег Миколайович, генерал-майор, заслужений працівник освіти України, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор

Заснування

Історія академії розпочинається 14.12.1992: відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 700, створено Інститут Прикордонних військ України. Комплектування офіцерсько-викладацького складу та курсантських підрозділів проведено на базі Хмельницького вищого артилерійського командного училища імені маршала артилерії М. Д. Яковлєва.

У структурі Інституту Прикордонних військ України діяли кафедри тактики загальновійськових частин і підрозділів, іноземних мов, фізичної підготовки та спорту.

Значний внесок у становлення та розвиток Інституту Прикордонних військ України зробили: полковники А. А. Желдак, Ю. П. Лазоренко, Б. Ф. Єрошин, Д. П. Зорін, М. М. Лапунько, В. П. Руденко, підполковники В. О. Балашов, І. В. Морозов, Д. В. Іщенко та ін.

У червні 1993 проведено перший випуск офіцерів-прикордонників (90 офіцерів).

Етапи розвитку

Візит Президента України Л. Д. Кучми

У зв’язку з прийняттям нової Концепції охорони державного кордону України, в 1995 Інститут Прикордонних військ України розпочав підготовку офіцерів оперативно-тактичного рівня. Для цього на базі магістратури створено 1-й факультет (з 2011 — факультет підготовки керівних кадрів). Із 1997 на факультеті введено заочну форму навчання. Відповідно до Постанови № 268 Кабінету Міністрів України від 12.04.1995, на базі Інституту Прикордонних військ України створено Академію Прикордонних військ України. 04.08.1995 Постановою Кабінету Міністрів України Академії Прикордонних військ України присвоєно ім’я Богдана Хмельницького.

29.04.1999 академію відвідав Президент України Л. Д. Кучма.

Вручення академії Бойового Прапора частини прем’єр-міністром України А. К. Кінахом

Результатом цього візиту стало присвоєння академії статусу національної.

06.02.2002 прем’єр-міністр України А. К. Кінах від імені Президента України вручив академії Бойовий Прапор частини.

У серпні 2003 у зв’язку з реформуванням Прикордонних військ у Державну прикордонну службу України заклад перейменовано в Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Характеристика

Структура

НАДПСУ — виш із розгалуженою структурою.

Факультети:

 • підготовки керівних кадрів;
 • охорони та захисту державного кордону;
 • правоохоронної діяльності;
 • іноземних мов та гуманітарних дисциплін;
 • інженерно-технічний факультет.

Кафедри:

25 кафедр.

Інші підрозділи:

 • бібліотека наукової та навчальної літератури;
 • видавництво;
 • музей;
 • підрозділи забезпечення;
 • польовий центр забезпечення навчального процесу;
 • центр культури і дозвілля;
 • центр підвищення кваліфікації персоналу.

Функціонують вчені ради академії та факультетів, наглядова рада, науково-методична та науково-технічна ради, профспілкова організація, органи курсантського та студентського самоврядування тощо.

Освітня діяльність

НАДПСУ — багатопрофільний виш, який готує персонал для прикордонного відомства України. У закладі навчається 911 курсантів і 607 студентів (на 2017).

Академія надає базову і повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр». Підготовку організовано за дворівневою системою — бакалаврату й магістратури:

Кваліфікаційний рівень Спеціальності
Бакалаврат (тактичний рівень)
безпека державного кордону
право
правоохоронна діяльність
філологія
психологія
телекомунікації та радіотехніка
автомобільний транспорт
Магістратура (оперативно-тактичний рівень)
безпека державного кордону
військове управління (за видами збройних сил)
право; правоохоронна діяльність
філологія
автомобільний транспорт

Із 2010 в межах вільного ліцензійного обсягу академія розпочала підготовку цивільних осіб, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб, за спеціальностями «правоохоронна діяльність», «філологія», «автомобільний транспорт».

На базі кафедри військової підготовки здійснюється військова підготовка студентів вишів за програмою офіцерів запасу.

В академії функціонує єдина в Україні кафедра кінології, що готує фахівців-кінологів не лише для прикордонного відомства, а й інших силових і правоохоронних органів України.

Центр підвищення кваліфікації персоналу НАДПСУ зосереджений на перепідготовці і підвищенні кваліфікації персоналу всіх категорій Державної прикордонної служби України. Запроваджені на його базі курси кримінального аналізу та аналізу ризиків дали можливість здійснювати підготовку і підвищення кваліфікації фахівців зі Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України.

У системі післядипломної освіти прикордонників розвивається дистанційна форма підвищення кваліфікації. Усього щорічно підвищення кваліфікації проходять близько 500 офіцерів, вузькопрофільних спеціалістів — близько 350 осіб. Також понад 5 000 осіб навчаються на курсах із дистанційною формою навчання.

Відповідно до отриманих ліцензій, академія має право готувати іноземних громадян. Усього за роки роботи академія підготувала для прикордонних відомств Вірменії, Грузії, Молдови, Таджикистану і Туркменістану близько 1000 офіцерів-прикордонників тактичної ланки і 364 офіцери оперативно-тактичної ланки.

Науково-дослідна діяльність

У НАДПСУ функціонує спеціалізована вчена рада з військового та технічного напряму досліджень із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, а також три кандидатські спеціалізовані вчені ради з державного управління, педагогічного та психологічного напрямів досліджень. Відкрито докторантуру та ад’юнктуру.

Щорічно відбуваються тематичні наукові конференції різного рівня. Працюють міжкафедральні наукові семінари в галузях військових, технічних, юридичних, психологічних, педагогічних наук та державного управління.

Діють наукові товариства слухачів (курсантів, студентів).

Видавнича діяльність

НАДПСУ має власне видавництво. Серед його продукції:

 • «Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України» — фахове видання в галузі військових і технічних, психологічних, педагогічних наук;
 • «Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України» — електронне фахове видання» в галузі юридичних, педагогічних та психологічних наук.

Міжнародна співпраця

НАДПСУ підтримує зв’язки із зарубіжними вишами, які здійснюють підготовку кадрів для прикордонних відомств. Зокрема, це Навчальний Центр імені Солдатів Прикордонного корпусу прикордонної варти Республіки Польща, Вища школа Міжнародних відносин і Суспільної комунікації (м. Хелм, Республіка Польща), Прикордонний коледж ОБСЄ для керівного складу (м. Душанбе, Таджикистан), Академія Поліцейського корпусу в м. Братислава (Словаччина), Поліцейська школа в м. Кошице (Словаччина), Інститут прикордонної служби Республіки Білорусь (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Школа підготовки агентів прикордонної поліції імені Аврама Янки (м. Орадя, Румунія) та ін.

Викладачі та курсанти академії стажуються в навчальних закладах прикордонних відомств Великобританії, Канади, Німеччини, Польщі, США, Туреччини, Угорщини, Франції та інших країн.

Майже 10 років діє курс інтенсивного вивчення англійської мови.

Значення

НАДПСУ — головний регіональний центр підготовки збройних та громадських формувань для виконання завдань із захисту державного кордону та в зоні АТО.

Майже 80 % офіцерсько-викладацького складу академії виконували і виконують бойові завдання в АТО. 5 військовослужбовців НАДПСУ нагороджено державними нагородами за мужність і героїзм.

НАДПСУ розробила нові моделі підготовки слухачів та курсантів на основі патріотичного виховання та зміцнення військово-прикордонного компоненту. У стислі терміни підготовано 3 мотоманеврені групи та 2 окремі комендатури, які виконували бойові завдання з посилення східної ділянки кордону та перекриття адміністративного кордону з АР Крим.

Відео

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (дата звернення: 4.12.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ