Антитерористична операція на Сході України

Антитерористи́чна опера́ція на Схо́ді Украї́ни, АТО ― комплекс здійснюваних українськими силовими структурами спеціальних скоординованих заходів, спрямованих на протидію злочинним діянням з боку незаконних російських та проросійських збройних формувань і на припинення цих діянь на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Розпочалася 14.04.2014. Попри численні докази присутності російських збройних формувань на території України, офіційно Російська Федерація не визнавала факту свого вторгнення в Україну. 30.04.2018 АТО переформатована в Операцію об’єднаних сил (ООС).

Джерела

  1. Про боротьбу з тероризмом : Закон України № 638-IV від 20.03.2003 // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 25. Ст. 180. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15
  2. Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей : Закон України № 1680-VII від 16.09.2014 // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 45. Ст. 2043. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18

Література

  1. Нікітін Ю. В. Антитерористична операція як необхідна форма протидії злочинності та забезпечення безпеки суспільства // Держава та регіони. Серія: Право. 2014. № 2. С. 132–136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2014_2_26
  2. Головко В. В. Україна в умовах антитерористичної операції та російської збройної аґресії (2014 р.) // Український історичний журнал. 2015. № 3 (522). С. 176–193. URL: http://history.org.ua/LiberUA/journal_2015_3/journal_2015_3.pdf
  3. Яровий К. Поняття та ознаки території проведенняантитерористичної операції // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. № 3 (25). С. 66–69. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2017/3/15.pdf

Автор ВУЕ

Редакція_ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Антитерористична операція на Сході України // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антитерористична операція на Сході України (дата звернення: 29.10.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.10.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ