Водокористування

Первинний водокористувач: ПрАТ «Київводоканал», водозабір Дніпровської водопровідної станції
Вторинний водокористувач: завод харчової галузі
Загальне водокористування: рибалка
Загальне водокористування: купання
Спеціальне водокористування: ПрАТ «Київводоканал», підготовка питної води на Деснянській водопровідній станції
Спеціальне водокористування: ПрАТ «Київводоканал», скид стічних вод у Дніпро з Бортницької станції аерації
Користування ставом на умовах оренди

Водокористува́ння — використання водних об’єктів для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включно з правом на забір води, скидання стічних вод та інше.

Загальна структура

У структурі водокористування у світі переважає сільське господарство — 70 %, промисловість — 20 %, житлово-комунальна сфера — 10 %. Ця пропорція відрізняється за континентами. В Європі провідне місце належить промисловості — 54 %, у сільському господарстві використовують 25 %; житлово-комунальній сфері — 21 %.

Структура водокористування в Україні (2020):

 • сільське господарство — 40 %;
 • промисловість — 38 %;
 • житлово-комунальна сфера — 22 %.

Типи водокористувачів

Усі води (водні об’єкти) на території України становлять її водний фонд. Водокористувачами можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни. Згідно з Водним кодексом України (1995), водокористувачів поділяють на первинних і вторинних.

Первинні — ті, що мають власні водозабірні споруди та відповідне обладнання для забору води. Забір води здійснюють шляхом вилучення води з водного об’єкта для використання за допомогою технічних пристроїв або без них.

Вторинні — ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні системи на підставі договору про водопостачання та / або про водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.

Види водокористування

Виділяють наступні види водокористування:

 • загальне;
 • спеціальне;
 • користування водними об’єктами на умовах оренди.

Загальне водокористування — безкоштовне використання громадянами вод для задоволення своїх потреб, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів: купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць. Місцеві органи влади через органи санітарного нагляду контролюють стан водних об’єктів.

Спеціальне водокористування — забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, а також скидання забруднювальних речовин зі зворотними водами у водні об’єкти. Здійснюється для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших потреб. Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування, який видає державний орган.

Користування водними об’єктами на умовах оренди здійснюють для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних (див. Рекреація), спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт. В оренду можуть надавати водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), стави, озера та замкнені природні водойми. Орендарі водного об’єкта зобов’язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування.

В Україні станом на 2020 в середньому перебувало в оренді 28 % ставів і водосховищ. Відзначається спад оренди водних об’єктів: 2014 в оренді перебувало 36 % ставів і 39 % водосховищ.

Скидання стічних вод

Скидання стічних вод у водні об’єкти, яке є одним із видів водокористування, допускається лише за умови наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднювальних речовин.

Водокористувачі зобов’язані здійснювати заходи щодо запобігання скиданню стічних вод чи його припинення, якщо вони:

 • можуть бути використані у системах оборотного, повторного і послідовного водопостачання;
 • містять цінні відходи виробництва, що можуть бути вилучені;
 • перевищують гранично допустимі скиди токсичних речовин та містять збудників інфекційних хвороб;
 • призводять до підвищення температури води водного об’єкта більш ніж на 3 оС, порівняно з її природною температурою в літній період тощо.

Додатково

У Водному кодексі України (1995) унормовано термін «водокористування», термін «водоспоживання» відсутній. У деяких публікаціях стосовно використання води водних об’єктів наявний поділ на водокористування (без забору води — рибне господарство, водний транспорт , гідроенергетика) і водоспоживання (із забором води з наступним водовідводом — промислові підприємства, житлово-комунальне господарство). Такий поділ є штучним і застарілим, оскільки будь-який вид використання вод спричиняє антропогенний тиск на водні об’єкти. Наприклад, створення водосховищ для гідроенергетики призводить до значних втрат води на випаровування, функціонування водного транспорту пов’язано із забрудненням водних об’єктів тощо.

Термін «водоспоживання» доречно вживати у сфері надання комунальних послуг. Зокрема, водоспоживач — юридична або фізична особа, яка отримує послуги з централізованого водопостачання та / або водовідведення для власних потреб на підставі відповідного договору.

Лісосплав на водних об’єктах в Україні заборонено.

Джерела

 1. Водний кодекс України. Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Повітряний кодекс України: станом на 1 берез. 2019 р. Харків : Право, 2019. 277 с.

Література

 1. Ковшун Н. Е. Система сталого водокористування: механізм та технології управління. Київ : КНТ, 2017. 297 с.
 2. Хільчевський В. К., Гребінь В. В. Сучасна гідрографічна характеристика ставків в Україні — регіональні і басейнові аспекти // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2020. № 3 (58). C. 20–30.
 3. Хільчевський В. К., Гребінь В. В. Великі і малі водосховища в Україні — регіональні та басейнові аспекти поширення // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2021. № 2 (60). C. 6–17.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Водокористування // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Водокористування (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
14.06.2021


Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ