Нормативи

документи, що містять показники витрат часу, матеріальних або грошових ресурсів, показники виготовленої продукції, що припадають на будь-яку одиницю (виріб, операцію тощо)

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ