Особа юридична

організація, яка володіє майном, може від свого імені набувати майнового та особистого немайнового права й нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді, а також в арбітражному або третейському судах

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ