Біоценоз


сукупність живих організмів, які населяють певну територію або акваторію