Біоценоз

сукупність живих організмів, які населяють певну територію або акваторію

Покликання на статтю