Агробіоценоз

Агробіоцено́з — угруповання організмів у посівах і насадженнях культурних рослин, одна з форм вторинних біоценозів; сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, яка виникла та функціонує на окремій ділянці землі завдяки господарській діяльності людини, наприклад, агробіоценоз хлібного поля, городу тощо. Для кожного виду культурних рослин характерний певний агробіоценоз з низкою переважних (домінантних) і постійних (константних) видів. Від біоценозу агробіоценоз відрізняється тим, що виникає під впливом людини. Відтак йому властивий менш різноманітний видовий склад, у якому домінують культурні рослини, небагато рослиноїдних тварин і комахи-шкідники, які пристосувалися до життя в сільськогосподарських угіддях. На відміну від первинних біоценозів саморегуляторні процеси в агробіоценозі різко ослаблені, тимчасову стійкість агробіоценозу підтримує діяльність людини. Агробіоценоз має складні взаємозв’язки між організмами, що його населяють, а також між ними й зовнішнім середовищем. Вивчення цих взаємозв’язків допомагає спрямувати розвиток агробіоценозу на користь людині.

Література

  1. Смаглій О. Ф. та ін. Агроекологія. Київ : Вища освіта, 2006. 671 с.
  2. Рідей Н. М., Строкаль В. П., Рибалко Ю. В. Екологічна оцінка агробіоценозів: теорія, методика, практика. Херсон : Видавництво Олді-плюс, 2011. 568 с.
  3. Тимофєєв М. М., Бондарева О. Б., Вінюков О. О. Біологізація рослинництва – основа формування сталих агробіоценозів // Зернові культури. 2017. Т. 1. № 1. С. 79–85. URL: http://www.institut-zerna.com/library/magazine1/18.pdf

Див. також

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ