Біографія

Poetrydcs.jpg

Біогра́фія, життє́пис (від грец. βιος — життя і γράφω — пишу) — послідовний опис життя особи, заснований на фактичному матеріалі. Мета біографії — дати найповнішу характеристику особи.

Матеріалами для біографії є щоденники, сімейні архіви, листи, автобіографії, продукти творчості, портрети, спогади тощо. Особливий вид біографії — автобіографія.

Біографії становлять значний інтерес для наукових дисциплін з вивчення людської особистостіпсихології, соціології, історії, педагогіки, філософії, культурології тощо.

Соціально-гуманітарні науки використовують біографічний метод як один із варіантів якісного аналізу емпіричного матеріалу, доповнення результатів дослідження, отриманих із використанням кількісних методів. Такий підхід використовували в історії (Т. Карлейль, Л. фон Ранке), літературознавстві (Ш. О. де Сент-Бев, Г. Брандес), соціології (Ф. В. Знанецький, В. А. Томас), психології (З. Фрейд).

Психолог М. Рибніков (1880–1961; тепер РФ) 1916 висунув ідею заснування Біографічного інституту — міждисциплінарного наукового центру біографічних досліджень. 1919 подав проект його створення до Народного комісаріату просвіти. У своїй праці «Біографії та їх вивчення» («Биографии и их изучение»; 1920) аргументував корисність дослідження біографії для інших наук. На початку 20 ст. «біографіку» визначали як мистецтво описувати життя та створювати біографії (зокрема літературно-художні, науково-популярні). У сучасній українській науковій літературі частіше вживають термін «біографістика».

Література

  1. Thayer W. R. The Art of Biography. New York : C. Scribner's Sons, 1920. 156 p.
  2. Garraty J. A. The Nature of Biography // Arts & Science. 1957. Vol. 1. № 2. P. 123–141.
  3. Чишко В. С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України. Київ : БМТ, 1996. 239 с.
  4. Ляшко С. Біографіка чи біографістика? // Бібліотечний вісник. 2005. № 2. C. 32–35.
  5. Зверева О. И. Биографический метод и критический дискурс-анализ: перспективы сочетания // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2014. № 39. С. 7–39.
  6. Муратова О. В. Біографія як форма пізнання особистості митця: сутність, аспекти, інтерпретації // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2020. Вип. 46 (3). С. 94–97.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Біографія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Біографія (дата звернення: 7.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.11.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ