Асоціалізація

Асоціаліза́ція (від а… — заперечний префікс і соціалізація) — процес, за якого індивід, неспроможний інтеріоризувати суспільні цінності та норми, засвоює та реалізує такі поведінкові стандарти й стереотипи, а також соціальні ролі, котрі не сприймаються і не схвалюються в суспільстві чи певній соціальній групі.

Асоціалізація виявляється ситуативними порушеннями процесу пристосування людини до соціального середовища, що призводить до деформації її соціальних відносин і / або до десоціалізації (нездатності соціалізуватися до бажаного соціального середовища), а згодом до дезадаптації (порушення і /або руйнації соціальних зв’язків і відносин у близькому соціальному оточенні (соціальній групі).

Асоціалізація характеризується втратою впевненості людини у своїх здібностях, нездатністюповноцінно контактувати із соціальним оточенням, заниженою самооцінкою, посиленням незадоволеності своєю позицією в тому соціальному середовищі, в якому вона перебуває, нерідко депресією чи агресивністю.

Брак особистісних здібностей чи об’єктивних можливостей зрозуміти й змінити ситуацію пришвидшує десоціалізацію і / або дезадаптацію людини, що спричиняє обмеження і руйнацію соціальних контактів, породжує нездоланне прагнення полишити звичне соціальне оточення і віднайти такі соціальні групи, в яких вона змогла б успішно адаптуватися та зреалізувати свої здібності.

Нерідко десоціалізована і дезадаптована особистість, втрачаючи соціально позитивні орієнтири, інтегрується до груп, схильних до антисоціальної або протиправної поведінки.

Література

  1. Лукашевич М. П. Соціологія. Загальний курс. К., 2004. 456 с.
  2. Рущенко И., Кононов И. Исследование зависимостей в студенческой среде: опыт кроссуниверситетского измерения (Харьков, Луганск, Санкт-Петербург) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2014. Вип. 20. С. 344–350.
  3. Герасим Г., Герус О. Вживання алкоголю та інших психоактивних речовин у молодіжному середовищі // Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies. 2017. №2 (8). С. 27–43.
  4. Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд // Режим доступу: http://www.psychiatry.ru/siteconst/userfiles/file/PDF/1706/4.pdf

Автор ВУЕ

А. С. Лобанова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Лобанова А. С. Асоціалізація // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Асоціалізація (дата звернення: 22.09.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.04.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ