Агресивність (психологія)

Агреси́вність у психології (від лат. agressio — напад) — багатозначний термін:


1) Ситуативний стан, що характеризується афективними спалахами гніву та імпульсивними проявами поведінки, спрямованими на об’єкт фрустрації, що став причиною конфлікту.

Агресивність як стан має такі складники:

а) когнітивний, що забезпечує орієнтування суб’єкта в ситуації;

б) емоційний, що виявляється в емоційних станах суб’єкта (гнів, ворожість тощо);

в) вольовий, що забезпечує агресивно налаштованому суб’єкту досягнення його мети.


2) Риса особистості, що спричиняє відносно стабільну схильність до агресії.

Агресивність як риса особистості може зумовлюватися несприятливим соціальним досвідом, вродженими диспозиціями, психопатологією тощо.

Автор ВУЕ

Е. В. Крайніков

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Крайніков Е. В. Агресивність (психологія) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Агресивність (психологія)
Дата звернення: 12.12.2019.