Асенізація

Асеніза́ція (від фр. assainissement — оздоровлення, очищення, від assainir — оздоровлювати, очищати, із sain — здоровий) — система вивізного очищення неканалізованих населених місць від нечистот.

Асенізація.jpg

Характеристика

Асенізація є складником загальної системи благоустрою населених місць і санітарного очищення. Її запроваджують на територіях, де немає каналізації. Містить збирання, тимчасове зберігання рідких нечистот, вивезення їх, знешкодження та утилізування.

Санітарні вимоги

Основні санітарні вимоги до асенізації: створення умов, за яких повністю унеможливлено контактування населення та працівників з нечистотами, забруднення повітря, ґрунту та води, а також поширення комах і гризунів.

За часткової каналізації рідкі відходи відводять трубопровідним транспортом через зливні станції з наступним нейтралізуванням та утилізуванням на землеробських полях зрошування.

Заборонено неорганізовано зливати рідкі відходи у водойми й на ґрунт.

Зливні станції розміщують на каналізаційних колекторах, облаштовують у межах міста, у місцях, де немає густої забудови, на відстані від них не менше від 300 м.

Якщо зливних станцій немає, то нечистоти вивозять спеціальним асенізаційним транспортом на поля заорювання та поля асенізації. Розташовують їх на відстані не ближче 1 км від житлової забудови.

Асенізаційний транспорт має відповідати таким санітарним вимогам:

  • легкі завантаження й розвантаження, очищення й дезінфікування;
  • максимальні механізація, герметичність, безпечність для персоналу.

Найпоширенішим видом асенізаційного транспорту є автоцистерни, обладнані вакуумними насосами.

Поля заорювання — земельні ділянки для ґрунтового знешкодження нечистот, використовувані з підвищеним завантаженням. Такі поля непридатні для вирощування сільськогосподарських культур.

Поля асенізації — спеціально розорані земельні ділянки, вирощувані на яких рослини утилізують нечистоти. Улітку їх заливають з розрахунку: нечистоти об’ємом 1 м3 на ділянку поля площею 10 м2. Наступного року на них вирощують кормові трави, через рік засівають зерновими культурами, кормовими й столовими буряками тощо. Кожне таке поле заливають раз на 3–4 роки. На полях асенізації не можна вирощувати культури, які вживають у їжу без попереднього термічного оброблення. Поля асенізації мають бути відгороджені смугою озеленення, мати водопровід або колодязь, майданчик для миття транспорту, приміщення для працівників тощо. У великих населених пунктах споруджують складніші очисні споруди з механічними, фізико-хімічними, біологічними способами очищення, наприклад, аеротенк, аерофільтр.

Джерело

  • Про благоустрій населених пунктів: Закон України № 2807-IV від 06.09.2005 // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 49. Ст. 517. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15

Література

  1. Перелыгин В. М., Разнощик В. В. Гигиена почвы и санитарная очистка населённых мест. Москва : Медицина, 1977. 198 с.
  2. Алексеев Г. М., Петров В. Н., Шпильфогель П. В. Индустриальные методы санитарной очистки городов. Ленинград : Стройиздат, 1983. 88 с.
  3. Гончарук Є. Г., Бардов В. Г., Гаркавий С. І. та ін. Комунальна гігієна. Київ : Здоров’я, 2003. 191 с.
  4. Ігнатенко О. П. Будівництво та експлуатація об’єктів поводження з побутовими відходами. Київ : [б. в.], 2015. 159 с.

Автор ВУЕ=

Редакція_ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Асенізація // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Асенізація (дата звернення: 7.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
24.11.2021

[[Категорія:ВУЕ_Т2]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ