Аерофільтр

Аерофі́льтр (від аеро… і фільтр), біофільтрспоруда для біологічного очищення води; являє собою резервуар, заповнений матеріалом штучного або природного походження, який виконує роль субстрату для закріплення на його поверхні біоценозу активного мулу (конгломерату бактерій-нітрифікаторів) у вигляді біологічної плівки.

Процеси вилучення забруднень з води біоплівкою перебігають у кілька етапів: сорбція частинок забруднень, швидкість якої залежить від площі поверхні контакту води з біоплівкою, концентрації забруднювальних речовин та ступеня турбулентності руху води стосовно біоплівки; амоніфікації нерозчинених органічних сполук з виділенням амонію; окиснення амонію до нітритів бактеріями Nitrosomonas; окиснення нітритів до нітратів за участю бактерій Nitrobacter; біологічне відновлення нітритів і нітратів до вільного азоту — денітрифікація.

В аквакультурі аерофільтр застосовують у складі замкнутих рибницьких установок (УЗВ). З огляду на відносно низьку токсичність нітратів для риб, блок денітрифікації біофільтра в УЗВ може бути відсутнім.

За способом обладнання розрізняють такі типи аерофільтрів УЗВ:

  • зі статичним пласким та об’ємним завантаженням (крапельні або занурювані);
  • з обертальним диском;
  • з обертальним барабаном та неорганізованим завантаженням;
  • з неорганізованим завантаженням з поліетиленових гранул;
  • із постійно регенеруючим гранульованим завантаженням та різними показниками плавучості.

Література

  1. Олійник О. Я., Зябліков С. М. Особливості очистки стічних вод у системі аеротенк-відстійник-регенератор // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Наук.-техн. зб. Київ : КНУБА , 2005. Вип. 4. С. 46–53.
  2. Рибаченко С. О. Аеробна доочистка стічних вод на затоплених фільтрах. Дис. канд. техн. наук 05.23.04. Київ : КНУБА, 2011. 143 с.
  3. Олійник О. Я., Колпакова О. А. Моделювання і розрахунки біологічної очистки стічних вод на краплинних біофільтрах // Екологічна безпека та природокористування. Зб. наук. праць. Київ : КНУБА, 2014. Вип. 16. С. 68–86.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ