Архебіонти

Архебіо́нти (від грец. ἀρχή — початок, походження і біонт) — перші організми, що виникли з протобіонтів у процесі еволюції.

Характеристика

Від протобіонтів відрізняються здатністю до асиміляції первинних органічних сполук. Архебіонти є загальними предковими формами організмів, які населяють сучасну Землю. Утворилися від 3,8 до 3,6 млн років тому. Ймовірно, мали основні компоненти клітини: двошарову плазматичну мембрану, цитоплазму, генетичний апарат. У архебіонтів відбувався обмін речовин, існували системи відтворення й реалізації спадкової інформації (реплікації нуклеїнових кислот і біосинтезу білків), джерелом енергії слугував гліколіз, універсальним переносником енергії — АТФ (див. Кислота аденозинтрифосфорна).

Особливості еволюції

Еволюція архебіонтів відбувалася за двома типами живлення: гетеротрофним і автотрофним. Безпосередніми нащадками архебіонтів є прокаріоти, що виникли в інтервалі від 3,5 до 3,0 млрд років тому: першими з’явилися первинні гетеротрофні організми, які живилися органічною речовиною «первинного бульйону» та були анаеробами через відсутність в атмосфері кисню. У цих організмів сформувалися системи ферментів окиснення органічних речовин. Це сприяло збільшенню обсягу генетичної інформації, виникненню білків-гістонів, що уможливило формування справжніх хромосом, відбулася компартменталізація клітини. На наступних етапах еволюції виникли хемоавтотрофні (див. Хемотрофи) прокаріоти, потім, близько 2,5 млрд років тому, — фотоавтотрофні (див. Фототрофи) ціанобактерії, життєдіяльність яких забезпечила накопичення органічної речовини за рахунок енергії Сонця та кисню. Це зумовило збільшення біомаси й появу вторинних гетеротрофів, які живилися вже не первинним бульйоном, а іншими прокаріотами та продуктами їхнього розкладання. Наявність кисню в атмосфері зумовила вимирання більшості анаеробних груп прокаріотів.

Література

  1. Словарь ботанических терминов / Под ред. И. Дудки. Киев : Наукова Думка, 1984. 308 с.
  2. Никитин М. Происхождение жизни. От туманности до клетки. Москва : Альпина Паблишер, 2018. 544 с.
  3. Freeman Sc., Quillin K., Allison L. et al. Biological Science. 7th ed. Hoboken : Pearson Education, 2019. 1408 p.

Автор ВУЕ

Я. О. Межжеріна


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Межжеріна Я. О. Архебіонти // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Архебіонти (дата звернення: 26.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
23.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ