Біомаса

загальна кількість живої речовини в певній екосистемі