Анаероби

Анаеро́би, анаеро́бні органі́зми (від ан… — заперечний префікс і аероби) — живі істоти пристосовані до безкисневого середовища.

Характеристика

Отримують енергію для життєдіяльності за допомогою анаеробного дихання: внаслідок часткового розкладання речовин до проміжних продуктів, а не до води й вуглекислого газу (як це відбувається під час окиснення). Анаеробними організмами є бактерії, археї, деякі гриби, протисти, черви. Бактерії отримують енергію і необхідні для життя сполуки в результаті процесів гниття — анаеробного розщеплення білків чи амінокислот, процес триває до утворення амоніаку й сірководню. Серед мікроорганізмів пристосованих до життя в безкисневому середовищі виділяють:

  • факультативні анаероби — пристосовані до життя за відсутності атмосферного кисню, але за його наявності виробляють АТФ за допомогою аеробного дихання;
  • облігатні анаероби — існують лише в безкисневому середовищі, в присутності кисню гинуть.

Анаероби здатні існувати в безкисневому середовищі, отримувати енергію внаслідок ферментативного розщеплення глюкози й інших вуглеводів або бродіння. Відповідно до кінцевих продуктів виділяють кілька його типів:

Поширення

Анаеробні мікроорганізми поширені в природі майже скрізь, де відсутній кисень: в шлунково-кишковому тракті тварин і людини, під водою, в ґрунті.

Значення та застосування

Бактерії-анаероби розкладають трупи тварин. Анаеробні бактерії, які утворюють мікрофлору товстого кишківника людини, забезпечують повне розщеплення білків, синтез деяких вітамінів, наприклад, групи В, пригнічують розвиток хвороботворних і гнильних мікроорганізмів. Серед анаеробів чимало патогенних мікроорганізмів, які спричиняють небезпечні інфекційні захворювання (кишкові інфекції, ботулізм тощо). Анаеробні організми використовують в:

  • харчовій промисловості (для консервування овочів, виготовлення молочно-кислих продуктів);
  • пивоварінні;
  • сільському господарстві (для виготовлення силосу).

Література

  1. Гусев М. В., Минеева Л. А. Микробиология. Москва : Московский государственный университет, 1992. С. 56.
  2. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. 4-е изд. Москва : Медицинское информационное агентство, 2005. С. 154–156.
  3. Ястремська Л. С., Малиновська І. М. Загальна мікробіологія і вірусологія. Київ : Національний авіаційний університет, 2017. 230 с.

Автор ВУЕ

Я. О. Межжеріна


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Межжеріна Я. О. Анаероби // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Анаероби (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
12.03.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ