Прокаріоти


доядерні, надцарство, яке охоплює одноклітинні організми, що не мають ядра

Прокаріотичні клітини