Антропопатизм

Антропопати́зм (від антропо… і грец. πάϑος — почуття, пристрасть) — перенесення властивостей людської психіки на реальні (живі й неживі) чи уявлені, надприродні об’єкти.

1) Наділення природи, світу речей і явищ властивостями людської психіки. Антропопатизм передбачає, що емоції, почуття, афекти притаманні й іншим живим істотам (у гілозоїзмі — навіть неорганічній матерії).

Уперше термін «антропопатизм» з’явився у творах пуританського теолога та мислителя Дж. Овена (John Owen, 1616–1683; Велика Британія), який тлумачив його як наділення Бога людськими почуттями. Л. Фейєрбах використовував цей термін для позначення перенесення притаманних людині афектів на те, що перебуває поза її свідомістю («Сутність християнства», 1841).

Філософ і соціолог П. Лавров уживав термін «антропопатизм» для наділення тварин, рослин, світил, стихій тощо людськими здатностями відчувати, страждати, гніватись, насолоджуватись («Антропоморфізм і антропопатизм», 1862).

Філософ і психолінгвіст Ф. Шульце (Fritz Schultze, 1846–1908; Німеччина) розглядав антропопатизм як одну з ключових ознак фетишизму, трактованого ним як релігійне вшанування матеріального («Фетишизм», 1871).

Історик і соціолог М. Карєєв (Николай Иванович Кареев, 1850–1931; Росія) подавав визначення антропопатизму як винесення людиною психічних процесів поза собою («Міфологічні етюди. Біологічні міфи і методологія», 1873).

Антропопатизм визнають етапом у розвитку архаїчної свідомості, який передує анімізму. По суті, він є варіантом персоніфікації. Від антропопатизму слід відрізняти антропоморфізм.

2) У юдейській та християнській теології — приписування Богові людських афектів і поведінки: розкаяння, гніву, жалощів тощо.

Література

  1. Лавров П. Л. Антропоморфизм и антропопатизм // О религии. Москва : Мысль, 1989. С. 108–113.
  2. Парсамов С. С. Водно-мифологические персонажи земного происхождения. Кировоград : Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко, 1995. 321 с.
  3. Фейербах Л. Сущность христианства // Сочинения. Москва : Наука, 1995. Т. 2. С. 184; 208.
  4. Хотеева М. С. Связь религиоведения и социологии в философии П. Л. Лаврова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 1. Ч. 2. С. 193–197.
  5. Personification: Embodying Meaning and Emotion / Ed. by Melion W., Rаmakers Bart. Brill, 2016. 756 р.

Автор ВУЕ

О. В. Сарапін


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Сарапін О. В. Антропопатизм // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антропопатизм (дата звернення: 3.06.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
12.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ