Фетишизм

викривлене відображення у свідомості певних явищ, за якого речі наділяються не притаманними їм властивостями