Аміни

азотвмісні органічні сполуки, похідні аміаку, в яких один або кілька атомів водню заміщені групами атомів

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ