Амоніфікуючі мікроорганізми


Амоніфіку́ючі мікрооргані́зми, бактерії гниття — група різних за систематичним положенням мікроорганізмів, що здійснюють процес амоніфікації — розкладання органічних нітрогеновмісних (азотистих) речовин із виділенням амоніаку (аміаку). Беруть участь у кругообігу азоту (Нітрогену) у природі й живленні рослин.

Амоніфікація відбувається в аеробних та анаеробних умовах. Амоніфікуючими мікроорганізмами можуть бути аеробні та анаеробні мікроорганізми, які розкладають білки, сечовину, хітин, органічні добрива, гумус та ін. Якщо під час амоніфікації білків, що містять сірку (Сульфур), утворюються сірководень, індол, скатол, то такий процес називають гниттям, а мікроорганізми, що його здійснюють,— бактеріями гниття, або гнильними бактеріями. Крім бактерій гниття, амоніфікацію спричиняють уробактерії, актиноміцети, гриби.

Унаслідок діяльності амоніфікуючих мікроорганізмів важкозасвоюваний Нітроген органічних сполук рослинних і тваринних решток переходить у доступну для рослин форму. Амоніак, що виділяється у процесі амоніфікації, нейтралізують кислоти ґрунту з утворенням амонійних солей, або нітрифікуючі бактерії окиснюють його до азотної (нітратної) та азотистої (нітритної) кислот.

Більшість амоніфікуючих мікроорганізмів використовують білок як джерело вуглецю (Карбону) та енергії, тільки якщо немає інших субстратів (цукрів, спиртів, органічних кислот тощо). Бактерії роду Протей (Proteus), представники родів Bacillus, Pseudomonas та Clostridium переважно використовують білки, а ґрунтові бактерії Bacillus pasteurii здійснюють амоніфікацію карбаміду (сечовини). Для представників роду Clostridium характерне гнильне розкладання нітрогеновмісних сполук з утворенням амінів, які далі окиснюють в аеробних умовах інші бактерії з виділенням амоніаку.

Література

  1. Шлегель Г. Общая микробиология / Пер. с нем. Москва : Мир, 1987. С. 429–433.
  2. Елинов Н. П. Химическая микробиология. Москва : Высшая школа, 1989. С. 250.
  3. Ястремська Л. С., Малиновська І. М. Загальна мікробіологія і вірусологія. Київ : Національний авіаційний університет, 2017. 230 с.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю:
Редакція ВУЕ Амоніфікуючі мікроорганізми // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Амоніфікуючі мікроорганізми (дата звернення: 23.08.2019).


Оприлюднено  15.04.2019