Гумус

основна органічна речовина ґрунту

Покликання на статтю