Аммоній Саккас

Аммоній Саккас. Фаюмські портрети

Аммóній Сáккас ( грец. Ἀμμώνιος Σαϰϰάς; бл. 175 н. е., м. Александрія, Єгипет — 242 н. е., м. Александрія, Єгипет) — філософ, один із засновників неоплатонізму, вчитель Плотіна.

Достовірна інформація про Аммонія Саккаса не збереглася. Походив із бідної християнської родини, але під впливом грецької філософії відступив від християнства (утім, теолог Єронім Стридонський та церковний історик Євсевій Кесарійський цей факт заперечують).

Амміан Марцеллін і Феодорит Кірський стверджували, що прізвисько Саккас, яке походить від грец. σάϰϰος — мішок, отримав за те, що деякий час працював вантажником у порту. За іншою версією, воно є похідним від грец. σαϰϰοφόρος — одягнений у веретище. Заснував школу філософії в м. Александрії, був учителем філософа Плотіна (232–242 н. е.), богослова й філософа Орігена.

Аммонія Саккаса вважали блискучим мислителем і оратором, називали «богом навчання». Утім, за О. Лосєвим, Саккас не писав філософських праць. Про його філософську систему відомо з текстів Фотія, котрий цитує Ієрокла Александрійського. Останній характеризує погляди Аммонія Саккаса як синтез вчення Платона про нематеріальну душу та концепції космічного розуму-першопричини Аристотеля. Єдиного Бога розглядав не як єдність розділеного, а як самостійну субстанцію. З огляду на це Саккасу приписують засновництво неоплатонізму. Цей висновок уґрунтовують також на факті, що він був вчителем Плотіна. Порфирій ( автор «Життя Плотіна») відмічав, що Плотін був вражений мудрістю Саккаса («Ось кого я шукав»).

Література

  1. Владиславлев М. И. Философия Плотина, основателя новоплатоновской школы. Санкт-Петербург : Печатня В. Головина, 1868. 330 с.
  2. Schröder F. M. Ammonius Sakkas // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt : in 2 bd. Berlin; NewYork, 1987. Bd. 2. Р. 493–526.
  3. Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін. Історія філософії. Ужгород : Патент, 2014. 839 с.
  4. Джонсен Л. Забытые учителя: открывая заново духовное наследие Древней Греции / Пер. с англ. М. Нечаевой. Москва : София, 2018. 258 с.

Автор ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Соболєвський Я. А., Чікарькова М. Ю. Аммоній Саккас // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аммоній Саккас (дата звернення: 26.02.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
06.02.2020

Покликання на статтю