Агроекосистема

Агроекосисте́ма — різновид екосистеми, екологічна функціональна одиниця агросфери зі зміненим людиною біогеоценозом, основу якого становлять штучно створені біотичні спільноти на сільськогосподарських угіддях. Займаючи проміжне положення між природними і штучними екосистемами, агроекосистема відрізняється гіршою саморегуляцією та меншим біорізноманіттям. Агроекосистему розуміють як природничо-виробничу систему, створену з метою одержання якісної та безпечної сільськогосподарської продукції за рахунок використання відновлювальної здатності енергетично-ресурсного потенціалу компонентів ландшафту. Поліпшенню екологічної стабільності агроекосистеми та підвищенню їхньої здатності до саморегуляції сприяють збільшення біорізноманіття на сільськогосподарських угіддях, зменшення площ ріллі та збільшення відсотка екологічно стабільних угідь (ліси, сіножаті, пасовища).

Література

  1. Малимон С. C. Основи екології. Вінниця : Нова Книга, 2009. 240 с.
  2. Афонина В. М., Чернышев В. Б. Биоразнообразие и агроэкосистема // Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов. 2017. С. 166–169.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ