Екосистема


природний комплекс, який складається з сукупності живих організмів і навколишнього середовища, що їх оточує, які взаємопов'язані обміном речовин і енергії