Агент

Аге́нт (від лат. agens (agentis) — той, що діє, чинний) — багатозначний термін:

1) У філології — суб’єкт дії в реченні (див. Агенс).

2) В економіці — комерційний агент — суб’єкт господарської діяльності, фізична чи юридична особа, що здійснює посередницькі операції в інтересах та від імені принципала (другої сторони за договором).

Комерційні агенти розрізняються за сферами діяльності: агент банку, страховий агент, патентний агент (патентний повірений), агент з приватизації, агент біржової торгівлі, агент туризму, агент у сфері транспорту, літературний агент, арт-агент тощо.

3) У політології — агент політичний — носій політичних відносин (див. Агент впливу, Агенти влади).

Г. Алмонд і Дж. Пауелл подають чотири типи агентів політичних за мірою і формою групової ідентифікації:

  • аномічні агенти — спонтанно й епізодично утворені групи (учасники бунтів, маніфестацій та інших стихійних виступів);
  • неасоціативні об’єднання людей, які мають неформальні зв’язки, але не володіють жорсткою організованою структурою (групи споживачів, що утворилися для пікетування компаній товаровиробників, корпоративно-кланові, етно-конфесійні угруповання);
  • асоціативні — легально існуючі об’єднання та асоціації, що виражають ті чи ті приватні інтереси (профспілки, етнічно-організовані національні рухи, жіночі, молодіжні, ветеранські організації);
  • інституційні групи — угруповання людей, що існують усередині формальних структур соціально-політичних інститутів (відомчі корпорації, які працюють в межах галузевих департаментів і міністерств, депутатські групи і фракції в парламенті, армійські кліки).

4) У природничих науках — активний чинник, речовина, що викликає певне явище, процес, реакцію.

Розрізняють:

  • патологічні біологічні агенти — мікроорганізми, віруси чи токсини що викликають захворювання;
  • хімічні агенти — діючі речовини в хімічній реакції;
  • фармакологічні агенти — хімічні речовини, які мають фармакологічну активність.

Біологічними агентами у фармакології іноді називають модифікатори імунної відповіді — лікарські засоби на основі біологічних об’єктів (білків, інактивованих вірусів тощо), які стимулюють організм людини відтворювати природні реакції імунітету.

5) У соціології — особа як носій соціальної функції, виконавець соціальної ролі (див. Агент соціальний).

6) У спорті — вільний агент — спортивний гравець, в якого збіг термін дії контракту з командою.

7) У сфері державної безпеки — агент таємний — особа, що бере участь у підпільній діяльності на користь другої сторони, позаштатний співробітник служби безпеки, розвідки чи контррозвідки держави. Подвійний агент — особа, що одночасно бере участь у підпільній діяльності на користь двох і більше розвідок чи служб безпеки.

8) В юриспруденції — особа, уповноважена діяти від іншої особи для створення правовідносин із третьою стороною. У міжнародному праві — агент дипломатичний — офіційна особа, яка здійснює зовнішньо-політичне представництво.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Агент // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Агент (дата звернення: 28.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ