Агенс

А́́генс (лат. agens (agentis) — той, що діє) — семантична категорія. У реченні агенс — суб’єкт дії, мисленнєвий аналог активного діяча-істоти (за Ч. Філлмором): «Студент складає іспит»; «мати пече пиріжки». Термін вживається у таких розділах мовознавства, як семантичний синтаксис, відмінкова граматика, логічна семантика. У структурі висловлення мов номінативної будови агенс зазвичай відповідає підметові, вираженому називним відмінком (активний стан), або додатку (пасивний стан). В ергативних мовах агенс позначений ергативом або абсолютивом.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ