Агент впливу

Аге́нт впли́ву (лат. agens (agentis) — той, що діє, чинний) — особа, яка поширює ідеї будь-якої організації в середовищі людей, що не належать до цієї організації. У політиці агенти впливу зазвичай лобіюють інтереси іноземних держав чи політичних партій. Агентів впливу вважають найпростішим і найефективнішим способом впливу на політику іншої держави.

Історична довідка

Практика використання агентів впливу у політиці відома ще з античних часів. Наприклад, 328 до н. е. Александр Македонський, захопивши Согдіану, викликав із Македонії та Греції 100 юнаків з вищих суспільних верств і своєю владою одружив їх на дівчатах з місцевої знаті, особисто перебуваючи в ролі свата й керівника весільних торжеств. Цим кроком Македонський створив потужну владну структуру нової знаті, що забезпечувала корінні інтереси греко-македонської імперії.

У другій половині 20 ст. агент впливу набуває інституалізованих форм у вигляді лобізму — системи впливу приватних і суспільних організацій на прийняття відповідних рішень органами влади.

У СРСР агентами впливу спочатку називали закордонних симпатиків Радянського Союзу, які не займалися шпигунською діяльністю за гроші. Більшість із них — це замасковані прихильники комуністичної ідеології.

У пізньорадянський період цей термін використовували для означення противників СРСР, які з погляду КДБ не були класичними шпигунами. Це визначення дозволяло звинуватити в державній зраді будь-яку людину, що спілкувалася з іноземцями або притримувалась ліберальних поглядів.

Характеристика

Діяльність агентів впливу полягає у створенні сприятливої атмосфери для прийняття рішень, у яких зацікавлений суб’єкт, що спрямовує його діяльність. Зазвичай це посадова особа або особа, яка користується громадською довірою та авторитетом, здійснює систематичну діяльність із реалізації цілей політики іноземної держави або громадський діяч, який таємно діє на користь якої-небудь політичної партії чи громадської організації. Йдеться про видатних політичних, соціально-економічних, духовних керівників тієї чи іншої держави, які під впливом супротивника, потенційного ворога або ж суперника, приймали рішення, які враховували не національні інтереси, а інтереси протилежної сторони. Якщо агент впливу сам обіймає високу посаду в уряді, він може самостійно прийняти вигідне для іноземної держави рішення. Однак переважно діяльність агента впливу полягає у формуванні в його колег такої думки, яка була б вигідною для нього.

Для агента впливу характерні такі ознаки:

  • здатність впливати на суспільну свідомість;
  • спрямованість їхньої діяльності на сприяння досягненню певної мети;
  • належність до функціонерів.

Агентів впливу розрізняють за позиціями, формами і способами дії.

Найчастіше вони діють легально, лобіюючи інтереси зацікавленої сторони в органах влади та інших важливих сферах. Агентів впливу поділяють на актуальних (ті, що відіграють певну роль на відповідному етапі) й перспективних (ті, що мають замінити перших після їх дискредитації).

Література

  1. Banfield E. Political influence. A new theory of urban politics. New York, 1961.
  2. Власов В. И. Влияние: понятие и процесс. Ростов-на Дону, 2000.
  3. Карпець Ю. В. Вплив як форма та результат взаємодії суб’єктів політики // Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 50.

Автор ВУЕ

Ю. Р. Шведа

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шведа Ю. Р. Агент впливу // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Агент впливу (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ