Авраамічні релігії


Авраамі́чні релі́гії — загальне найменування юдаїзму, християнства та ісламу.

Послідовники цих релігійних учень вважають праотцем патріарха Авраама, що повірив у єдиного Бога й уклав із ним завіт (союз, угоду). До авраамічних релігій іноді зараховують караїзм, друзизм (див. Друзи). Авраамічні релігії справили суттєвий вплив на формування віровчень деяких релігій, які не відносять до авраамічних, зокрема віри бахаї і єзидизму.

Авраамічні релігії мають багато спільних рис. Усі вони є монотеїстичними. Їм властивий креаціонізм — уявлення про створення світу з нічого. Авраамічні віровчення спираються на протиставлення сакрального й профанного, божественного й людського, духовного й тілесного. В основі догматів авраамічних релігій лежить акт одкровення — особливий духовний досвід їхніх засновників (Мойсея у юдаїзмі, Ісуса Христа у християнстві й пророка Мухаммада в ісламі), що полягає в декларованому ними спілкуванні з Богом. Віровчення кожної з авраамічних релігій ґрунтується на текстах Священних писань (Танах (Старий Завіт) у юдаїзмі, Біблія (Старий і Новий Завіт) у християнстві, Коран в ісламі). В ісламі особливу роль поряд із Священним писанням відіграє також Священний переказ (Сунна) — зібрання оповідей про життя пророка Мухаммада і його висловлювання з питань, не висвітлених у тексті Корану. Священний переказ поряд із писанням відіграє важливу роль також у християнстві (Священне передання) і юдаїзмі (Усна Тора). Окремі напрямки в авраамічних релігіях визнають авторитет лише Священних писань, заперечуючи значення Священного переказу (караїзм у юдаїзмі, більшість протестантських течій в християнстві, див. Протестантизм). Авраамічні релігії є догматичними, оскільки кожна з них має систему положень, які визнаються незаперечними й не підлягають критиці. У текстах авраамічних релігій час є лінійним: події розгортаються від створення світу до його кінця, на уявлення про кінець світу й подальшу долю людства накладається ідея месіанізму. В есхатології християнства й ісламу, на відміну від юдаїзму, присутній мотив боротьби месії з дияволом (Антихристом, Даджалем).

У сучасному світі авраамічні релігії є найбільшими за кількістю прихильників. Лідери різних конфесій авраамічних релігій намагаються впливати на вирішення важливих соціально-політичних проблем, зокрема проблем екуменізму, мирного співіснування різних культур та релігій тощо.

Література

  1. Кулагіна-Стадніченко Г. Ментальні засади релігійної ідентичності (на прикладі авраамістичних релігій) // Державно-конфесійні відносини в Україні: вітчизняний та європейський досвід: Збірник наукових матеріалів. Київ, 2009.
  2. Авраамічні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи та міжконфесійні відносини. Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2014. 480 с.
  3. Мурсалова А.С. Наследственное право в авраамических религиях // Актуальні проблеми філософії та соціології. 2016. № 14. С. 74-77.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю:
Предко О. І. Авраамічні релігії // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Авраамічні релігії (дата звернення: 17.08.2019).