Абразія


Абразія
Абразія.jpg

Абра́зія (від лат. аbrasiо — зіскоблювання) — процес механічного руйнування і знесення гірських порід у береговій зоні водойм (океанів, морів, озер, водосховищ) хвилями і прибоєм, а також уламковим матеріалом, що міститься у воді.

Абразія буває механічною, хімічною і термічною.

Механічна абразія — це руйнування берегових порід під дією ударів хвиль прибою і уламків порід, які переносяться хвилями і прибоєм.

Хімічна абразія — руйнування порід, спричинене розчиненням їх морською водою.

Термічна абразія — руйнування берегів, що складаються з мерзлих порід або льоду, внаслідок зігрівання морською водою.

Інтенсивність абразії залежить від твердості порід, стану пластів. Найінтенсивніша абразія — в результаті дії на морський берег прибою і корозії (розчинення гірських порід під впливом хімічного впливу води). У результаті абразії створюються специфічні форми рельєфу: абразійні уступи (кліфи), хвилеприбійні ніші, кекури, підводні абразійні тераси або платформи (бенчі) тощо.

Довжина абразійних ділянок на берегах водойм земної кулі бл. 400 тис. км (51 % загальної довжини). У середньому з кліфів у водойми надходить 3,45 млрд м3 на рік уламкового матеріалу, з бенчів — 7,4 млрд м3 на рік. Пісок, галька, гравій та більший уламковий матеріал утворюють підводну акумулятивну терасу, яка приєднується до бенчів, й акумулятивні берегові та підводні форми рельєфу (коси, пересипи тощо), з якими пов’язані прибережні розсипи й родовища будівельних матеріалів. Осади абразійного походження, що містяться у воді, мігрують уздовж берегової смуги або виносяться течіями за межі берегової зони і відкладаються в глибших частинах водойм. За умови зниженого рівня океану абразія дуже впливає на формування шельфу. Руйнування берегів і утворення акумулятивних берегових форм приводять до зміни берегової лінії. Її обриси визначаються проникненням морських вод у пониження рельєфу.

Див. також

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Донбас, 2004. Т. 1. 640 с.
  2. Чепіжко О. В. Геотектоніка. Одеса : Одеський національний університет, 2012. 186 c.
  3. Непша О. В. Абразія кліфів як фактор стабільності кіс і пляжів Північного Приазов’я // Проблеми теоретичної і прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів. Кривий ріг, 2016. С. 78–83.

Автор ВУЕ


Покликання на цю статтю:

Вергельська Н. В. Абразія // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Абразія (дата звернення: 19.02.2019).