Формальна освіта

Форма́льна осві́та (від англ. — formal education) — вид освіти, яку здобувають за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій).

Характеристика

Передбачає досягнення здобувачами визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного освітнього рівня та здобуття кваліфікацій, які визнає держава.


Формальну освіту діти, молодь та дорослі здобувають у закладах освіти (загальної середньої, фахової передвищої, вищої освіти, освіти професійної, післядипломної освіти тощо), наукових установах за офіційно встановленими і визнаними державними стандартами.

Формальна освіта є складовою національних систем освіти, інституціолізованою, цілеспрямованою, структурованою, спланованою за сприяння державних і визнаних на рівні держави приватних закладів.

Формальна освіта молоді та дорослих характеризується їхньою участю в освітніх програмах, після закінчення яких видають документи державного зразка (сертифікати, дипломи тощо), що дають право здійснювати оплачувану професійну діяльність за спеціальністю, обіймати вищі посади, продовжувати здобувати нові знання, удосконалювати професійні вміння та навички упродовж життя.

Джерела

Література

  1. Бабушко С. Р. Напівформальна освітня система: аналіз зарубіжних підходів. Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи. 2013. Вип. 6. С. 171–180. URL: http://adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/issue/view/7/8
  2. Formal education / UNESCO. URL: http://uis.unesco.org/en/glossary-term/formal-education

Автор ВУЕ

О. В. Аніщенко

С. М. Прийма

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Аніщенко О. В., Прийма С. М. Формальна освіта // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Формальна освіта (дата звернення: 20.10.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
08.10.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ