Сертифікат

документ, що засвідчує склад, якість продукції (товару, виробу), а також сортність, асортимент тощо; багатозначний термін:

  1. У мінералогії — сертифікат каменя — документ, у якому наведена повна характеристика ограненого самоцвіту — маса, розмір, густина, забарвлення, прозорість тощо;
  2. Сертифікат страховий — документ, що містить умови страхового договору та замінює страховий поліс.
  3. У торгівлі — сертифікат якості — документ, що засвідчує якість товару.
  4. На виробництві — сертифікат відповідності — документ, виданий на підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством.
  5. У матеріалознавстві — сертифікат безпечності матеріалу — форма, що містить інформацію про властивості конкретної речовини та правила поводження з нею.
Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ