Струмок

Гірський струмок в Італії
Мілкий струмок в окрузі Мейкон, штат Іллінойс, США
Струмок Віта - Київська обл. та м. Київ (притока р. Віта, басейн Дніпра), Україна

Струмо́к — невеликий постійний або тимчасовий водотік, що формується сніговими або дощовими водами, а також підземними водами, що виходять на земну поверхню у вигляді джерел.

Характеристика

Зазвичай струмки мають звивисте русло, вузьку заплаву, слабо виражену долину. Основні параметри струмка: довжина — не більше 5 км, ширина — від кількох дециметрів до кількох метрів, глибина — не перевищує 1,5 м.

Нормативне визначення поняття «струмок» у Водному кодексі України (1995) відсутнє, хоча й використовується в ньому. Така ж ситуація в країнах Європейського Союзу та інших країнах світу. Відповідно відсутні й чіткі унормовані межі за параметрами між струмком і малою річкою.

Струмки бувають: постійні (не пересихають) і тимчасові (пересихають); гірські, рівнинні; підземні (в карстових печерах).

Часто струмок або річка іменуються такими за сформованою традицією жителями конкретної місцевості. Струмками можуть називатися й малі річки, довжина яких перевищує 10 км.

Значення

Струмки важливі як численні провідники в кругообігу води, ланка в поповненні запасів поверхневих і підземних вод, коридори для міграції риб і диких тварин. У безпосередній близькості від струмків в прибережній зоні формується специфічне біологічне середовище мешкання. Струмки відіграють важливу роль коридорів для сполучення фрагментованих місць існування у збереженні біорізноманіття.

Багато струмків і малих річок на території сучасних міст закриті в підземні колектори (напр., у м. Києві: Хрещатицький, Батиїв, Борисоглібський тощо). Від 1990-х у світі зародився рух за ревіталізацію малих водотоків — відновлення їх або ж певних їхніх ділянок на рівні періоду часу існування річки, що передував індустріальному освоєнню даного регіону.

Додатково

Трапляється, що водотоки, у власну назву яких входить слово «струмок», за морфометричними параметрами мають ознаки малої річки. Так, струмок Віта, що протікає через с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області та місцевість Пирогів у м. Києві, (впадає у р. Віта, праву притоку Дніпра) має довжину 12,6 км. Струмок Роставиця у Козятинському районі Вінницької області (права притока р. Роставиця, басейн Дніпра) має довжину 11 км.

Література

  1. Гребінь В. В., Хільчевський В. К. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі України та застосування типології річок Водної рамкової директиви ЄС на сучасному етапі // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2016. № 2 (41). С. 32–47.
  2. Хільчевський В. К. Гідроекологічні проблеми ревіталізації річок на території міських агломерацій — міжнародний та український досвід // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2017. № 2 (45). С. 6–13.
  3. Макеева Е. Г., Баринова С. С. Разнообразие и экология водорослей бассейна ручья Трехозерный (заповедник «Хакасский», участок «Малый Абакан») // Биота и среда заповедных территорий. 2020. № 1. С. 5–38.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Струмок // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Струмок (дата звернення: 19.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
27.08.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ