Карст

Карст – геологічна формація, яка утворюється в процесі розчинення чи вилуговування гірських порід поверхневими чи підземними водами і формування специфічного рельєфу.

Пов’язані терміни: карстові відклади, карстові води, карстово-суфозійні явища

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ