Оппоков, Євгеній Володимирович

Е. В. Оппоков.jpg

Оппо́ков, Євге́ній Володи́мирович (20.01.1869, с. Руде Село, тепер Володарського району Київської області — 11.11.1937, м. Київ, тепер Україна) — гідролог, один з основоположників гідрології в Україні, академік Всеукраїнської Академії наук (з 1929), академік Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук імені Леніна (з 1935).

Оппоков, Євгеній Володимирович

Народження 20.01.1869
Місце народження Володарський район (Київська обл.)
Смерть 11.11.1937
Місце смерті Київ
Напрями діяльності гідрологія

Життєпис

Народився в сім’ї приходського священика Володимира Йоаникійовича Оппокова, двоюрідного брата матері М. С. Грушевського. 1886 із золотою медаллю закінчив Третю Київську гімназію. 1886–1887 — студент фізико-математичного відділення Київського Імператорського університету Святого Володимира (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 1887–1892 навчався в Санкт-Петербурзькому технологічному інституті на відділенні механіки, отримав диплом інженера-технолога. 1892–1893 перебував на військовій службі. 1893–1898 — технік у Західній експедиції з осушення боліт Міністерства землеробства і державних маєтностей, яка працювала на Поліссі.

1902–1913 — керівник гідротехнічних робіт в Мінській губернії, 1913–1915 — керівник Поліської пошукової партії.

1917 — викладач кафедри будівельного мистецтва відділу гідротехніки Київського політехнічного інституту (тепер Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

1918 захистив дисертацію на ступінь ад’юнкта будівельного мистецтва (тема «Режим річкового стоку в басейні верхнього Дніпра вище м. Києва за даними 1876–1908 рр.»).

1919 через хворобу переїхав до м. Катеринодара (тепер м. Краснодар, РФ). 1920–1921 завідував кафедрою гідротехніки Кубанського політехнічного інституту і був головою секції водного господарства в Раді дослідження та вивчення Кубанського краю.

1921 обраний професором Київського політехнічного інституту, де 1922 очолив кафедру гідрології, організовану за його ініціативи.

1921–1926 — голова меліораційної секції та член президії Сільськогосподарського наукового комітету України, 1922–1925 — один із засновників та керівник гідрологічної секції метеорологічної служби республіки.

1926 Є. Оппокову за поданням професора Миколи Івановича Максимовича (1855–1928), академіків Б. Срезневського та П. Тутковського присуджена ступінь доктора гідрології (без захисту дисертації).

1926 став директором новоствореного Науково-дослідного інституту водного господарства (тепер — Інститут гідромеханіки НАН України).

1928 перебував у науковому відрядженні в Німеччині.

15.10.1937 Є. Оппокова було заарештовано й висунуто звинувачення в контрреволюційних настроях і шпигунській діяльності на користь Німеччини. Розстріляний 11.11.1937 у Биківнянському лісі під м. Києвом (див. Биківнянські могили). Посмертно реабілітований 1963.

Наукова діяльність

Першою науковою публікацією Є. Оппокова був розділ «Гідрометричні роботи в Поліссі» у книзі геодезиста Йосипа Іполитовича Жилінського (1834-1916) «Нарис робіт Західної експедиції з осушення боліт (1873–1898 рр.)», опублікованій у 1899.

Однією з важливих праць стала монографія «Режим річкового стоку в басейні Верхнього Дніпра вище м. Києва» (1913). Є. Оппоков на основі аналізу матеріалів спостережень за стоком та опадами запропонував ввести у рівняння водного балансу додатковий параметр (плюс-мінус зміни запасу вологи в басейні). Доповнене таким чином рівняння увійшло у вітчизняні підручники як рівняння Пенка — Оппокова. У наукових працях вчений досліджував питання: комплексного використання р. Дніпра та прогнозуванням гідрологічного режиму річки у зв’язку з будівництвом Дніпрогесу (разом зі своїм учнем А. Огієвським); перспектив осушення боліт та його впливу на режим річкового стоку; вирубки лісів та прогресуючого обміління річок; водного балансу річкових басейнів.

У доробку дослідника понад 200 наукових праць.

Визнання

Золота медаль імені Ф. П. Літке Російського географічного товариства за сукупність праць з гідрології Південно-Західного краю (1915).

Вшанування пам’яті

З 2017 у м. Києві існує вулиця Академіка Оппокова (Оболонський район).

Праці

 • К вопросу о влиянии лесов и болот на питание рек в связи с новейшими данными по исследованию стока // Землеведение. 1905. Кн. 3(4). 53 с.
 • Речные долины Полтавской губернии. Санкт-Петербург : Тов. Художественная печать, 1905. 475 с.
 • Режим речного стока в бассейне верхнего Днепра выше г. Киева и его составных частях в период 1876–1908 гг. Санкт-Петербург : Изд-во отд. земельных улучшений, 1913. 300 с.
 • К вопросу о возможности применения электричества в целях мелиорации в Кубанской области // Известия совещаний по обследованию и изучению Кубанского края. 1921. Т. 3. С. 106–115.
 • Программа гидрологических исследований Рудня-Радовельской болотно-мелиоративной опытной станции // Сельскохозяйственное опытное дело. 1924. № 5. С. 96–103.
 • Проект заснування Науково-Дослідного Інституту водного господарства України // Вісн. с.-г. науки. 1923. Т. 2. Вип. 1. С. 63.

Література

 1. Советов С. Юбилей академика Е. В. Оппокова // Метеорология и гидрология. 1936. № 9. С. 76–78.
 2. Дрозд Н. И., Железняк И. А., Прох Л. З. Е. В. Оппоков и его научное наследие (к 100-летию со дня рождения) // Труды Украинского. науч.-исслед. гидрометеорологического ин-та. 1969. Вып. 78. С. 3–12.
 3. Косовець О., Хільчевський В., Довгич М. та ін. Євген Володимирович Оппоков — засновник практичної та наукової гідрології (до 145-річчя від дня народження) // Дослідження з історії техніки. 2013. Вип. 17. С. 42–48.
 4. Хільчевський В. К., Соколов В. В. Відзначення 145-ї річниці від дня народження академіка ВУАН та ВАСГНІЛ Євгена Володимировича Оппокова (1869-1937) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2014. № 1. С. 102–105.
 5. Бачкала О. В. Академік Є. В. Оппоков — основоположник вітчизняних наукових досліджень в галузі гідрології (до 145-річчя від дня народження) // Історія науки і біографістика. 2015. № 3.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Оппоков, Євгеній Володимирович // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Оппоков, Євгеній Володимирович (дата звернення: 21.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
24.07.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ