Геомеханіка


Геомеханіка — наука про механічний стан земної кори й процеси, що відбува-ються в ній внаслідок дії природних фізичних і техногенних факторів.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ