Вік геологічний


Вік геологічний

1) час, що пройшов від певної геологічної події, або час, коли вона відбулася; розрізняють абсолютний і відносний вік:

  • абсолютний виражається в абсолютних одиницях часу (мільйони років), встановлюється радіометричними методами;
  • відносний – час певних геологічних подій в історії Землі по відношенню до інших геологічних подій; встановлюється на основі взаємного розташування шарів у розрізі;

2) підрозділ геохронологічної шкали, що відповідає часові утворення відкладів одного ярусу; частина геологічної епохи.


Автор

Стаття потребує автора

Дана стаття (Вік геологічний, науковий напрям Геологічні науки) містить тільки дефініцію. Якщо Ви є фахівцем з цього напряму, запрошуємо Вас долучитися до написання статті.

КатегоріяПрирода

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ