Бориневич, Антон Самійлович

Бориневич А.С., 1894
Borinevich-anton-samiylovich-vue.png

Борине́вич Анто́н Самі́йлович (01.08.1855, м. Одеса, тепер Україна — 03.12.1946, там само) — український вчений-статистик, демограф, економіст, організатор статистичних і демографічних досліджень, громадський діяч, педагог, професор (1935), доктор економічних наук (1938). Завідувач Одеським міським статистичним бюро, один із засновників Одеського інституту народного господарства (тепер Одеський національний економічний університет).

Бориневич, Антон Самійлович

Народження 01.08.1855
Місце народження Одеса
Смерть 03.12.1946
Місце смерті Одеса
Місце діяльності Одеське міське статистичне бюро, Одеський інститут народного господарства
Напрями діяльності статистик, демограф, економіст, громадський діяч, педагог

Життєпис

Бориневич А. С., фото поч. ХХ ст.

Народився в сім’ї одеських міщан. Закінчив Рішельєвську гімназію, склав іспити на звання вихователя гімназій і прогімназій з математики і фізики (1877). Навчався на фізико-математичному факультеті Імператорського Новоросійського університету (тепер Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), одночасно працюючи вчителем математики і креслення, а також помічником начальника в Одеському технічному залізничному училищі (тепер Одеський коледж транспортних технологій; 1877–1878).

1879–1881 був засланий до Східного Сибіру через імовірно політичні переконання, а також зв’язки з Є. О. Заславським (1844–1878) та І. М. Ковальським (1850–1878).

Повернувся до Харківської губернії (тепер Харківська обл.) та займався приватним викладанням, публікувався в місцевій пресі (1881–1882). З 1883 проводив статистико-демографічні дослідження в Сумському та Богодухівському повітах. Від 1884 обіймав посаду завідувача земським статистичним бюро м. Богодухова. Працював на посаді голови статистичного бюро Одеського повіту (1887–1890). Завідував Одеським міським статистичним бюро (1890–1926).

Здійснив масштабний науково обґрунтований одноденний перепис населення у м. Одесі (1892). Постав одним з авторів ювілейної праці «Одеса 1794–1894» (1894). Керував переписами 1897, 1915, 1916, 1917, 1920, 1923, 1926. Був активним діячем численних громадсько-наукових і професійних товариств, організацій, комісій: Імператорського товариства сільського господарства Південної Росії, Імператорського російського технічного товариства, Товариства допомоги літераторам і вченим, Товариства допомоги нужденним учням, Одеського педагогічного товариства, Одеського товариства боротьби з туберкульозом тощо.

Один із засновників Одеського інституту народного господарства (1921). Очолив кафедру статистики і математики (1931–1946). Працював на посаді професора економічного факультету Всесоюзного механіко-технологічного інституту консервної промисловості (1930–1932).

ВАК СРСР було присвоєно вчене звання професора (1935), затверджено у вченому ступені доктора економічних наук без захисту дисертацій, зважаючи на ґрунтовні науково-практичні дослідження (1938). На засіданні Вченої Ради інституту вченого було одноголосно висунуто кандидатом в члени Академії наук УРСР (1939).

Наукова діяльність

Наукова спадщина складається більш ніж з 50 наукових праць й досвіду проведення статистичних заходів. Систематизація праць виявила основні напрями досліджень: економіка; теорія і практика статистики (див. Статистика); демографія; економіка і статистика сільського господарства; фінанси; розвиток торгівлі; географія; історія; суспільно-політичні проблеми (освіта, гендер, благодійність, охорона здоров’я).

Напрями і форми науково-практичної, редакційно-видавничої та організаційної діяльності у громадсько-наукових та професійних об’єднаннях були різноманітними: впорядкування наукових досліджень, консультування, експертизи, робота в комісіях, доповіді з важливих питань розвитку народного господарства, участь у дискусіях з економічного життя.

Вміле поєднання організаційної і дослідницької роботи в галузі статистики і демографії стало важливим чинником формування в м. Одесі центру системних статистичних досліджень.

Під керівництвом А. Бориневича захищено низку дисертацій зі статистики. Сприяв формуванню Одеської статистичної школи.

Праця «Нарис хлібної торгівлі в Одесі» («Очерк хлебной торговли в Одессе», 1890) постала всебічним висвітленням стану хлібної торгівлі в регіоні в зв’язку з питанням про побудову елеваторів та реконструкції Одеського порту.

Здійснений вченим 13.12.1892 масштабний науково обґрунтований одноденний перепис населення є зразком високого для того часу рівня достовірності і якості. Загальні риси методології перепису є актуальними й на сьогодні.

Зібраний та оброблений А. Бориневичем масив статистичних даних протягом переписів й статистичних обстежень 1917–1923 слугує для сучасних дослідників безперечним доказом голодомору, що відбувався в південних губерніях УСРР 1921–1923.

Праці

 • Сборник статистическо-экономических и оценочных сведений по Богодуховскому уезду Харьковской губернии, 1886
 • Очерк хлебной торговли в Одессе, 1890
 • Народное образование в Одессе в ведении Городского общественного управления (1878-1889 г.), 1890
 • Общественная деятельность женщины в Одессе, 1893
 • Результаты переписи г. Одессы 1 декабря 1892 г. Часть 1. Население. Часть 2. Квартиры. Часть 3. Дворовые места, 1894
 • Территория, климат, население Одессы, 1894
 • Благотворительность в Одессе, 1894
 • О значении статистики в деле охранения народного здоровья, 1899
 • О введении всеобщего обучения в г. Одессе, 1910
 • Города Одесской губернии, 1922
 • Рост населения г. Одессы, 1930

Джерела

 1. Архів Одеського національного економічного університету. Ф-Р-5519 Документы профессорско-преподавательского состава. Оп. 2л. Спр. 3. Личное дело профессора Бориневича А. С., 27 арк.
 2. Державний архів Одеської області. Ф. 16 Одесская городская управа. 1873-1920 рр. Оп. 124. Спр. 4059. Бориневич А. С., 12 арк.
 3. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 166 Міністерство освіти України. Оп. 12. Спр. 747. Бориневич Антон Самійлович, 9 арк.

Література

 1. Одеські історики. Том І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Одесса : «Друкарський дім». 1894. С. 63–66.
 2. Антон Самойлович Бориневич. По случаю 40-летия его научно-педагогической и общественной статистической деятельности // Статистический Бюллетень. 1923. № 3–4. С. 2–8.
 3. Професор А. С. Бориневич – кандидат в члени Академії Наук УРСР // Молода Гвардія. 6 січня 1939. № 3 (1650). С. 4.
 4. Доктор экономических наук Профессор А. С. Бориневич: [Некролог] // Сборник трудов Одесского кредитно-экономического института. Том ІІ. Одесса. 1947. С. 143–144.
 5. Богаченко А. О., Можаровський В. І. Визначний статистик А. С. Бориневич // Історія народного господарства та економічної думки Української РСР. 1970. № 4–5. С. 166–169.
 6. Бородатий В. П., Скрипник М. О., Граждан В. Д., Редькін О. С Одеський державний економічний університет. Нариси історії. Одеса : АТЗТ ІРЕНТТ, 2000. 268 с.
 7. Скрипник М. О. Антон Самойлович Бориневич — видатний вчений України // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць ОДЕУ. Одеса : ОДЕУ. 2002. Вип. 12. С. 298–299.
 8. Луньова О. К. Антон Самійлович Бориневич та його внесок в економічну науку // Науковий вiсник: Науки: економiка, полiтологiя, iсторiя. Одеса : ОДЕУ. 2006. Вип. 5 (25). С. 194–200.
 9. Петришина Л. В. А. С. Бориневич про благодійну діяльність жінок м. Одеси ХІХ ст. // Науковий вісник. Всеукр. асоц. молодих науковців. Одеса : ОДЕУ. 2006. № 9 (29). С.35–39.
 10. Озерянская И. Молодые годы статистика А. С. Бориневича // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею – № 7. 2009. С. 30–41.
 11. Ісаєва О. І. Інтелектуальне оточення та світогляд відомого вітчизняного вченого-статистика і демографа А. С. Бориневич // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія і філософія науки і техніки. 2015. Т. 23. Вип. 23. С. 64–71

Автор ВУЕ

О. І. Ісаєва


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Ісаєва О. І. Бориневич, Антон Самійлович // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бориневич, Антон Самійлович (дата звернення: 1.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
26.05.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ