Бойки

Бо́йки — етнографічна група українців, які населяють гірські райони Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей України (див. Бойківщина).

Етимологія

Походження назви не з’ясоване, викликає дискусії. Найімовірніше утворене від вигуку «бой», «бойє» («їй-богу»), характерного для бойківського говору.

Інші варіанти походження етноніма:

 • від польського слова «bojak» (віл), що означає нібито ліниву вдачу бойків;
 • від румунського «boi» (воли);
 • від дієслова «бити», означає неспокійних, забіякуватих людей;
 • від російських слів «бойкий», «боек» — сміливий, хоробрий, відважний;
 • від назви кельтського племені бойїв, які мігрували в 6 ст. на Балкани, в Карпати та брали участь в етногенезі бойків;
 • від дієслова «боятися»;
 • від вигаданого слова «войко» (воїн) тощо.

Сприйняття самими бойками назви «бойки» неоднозначне. Дослідники кінця 19 ст. — І. Вагилевич, І. Верхратський, О. Партицький (1840–1895; Україна), І. Коперницький (1825–1891; Польща), А. Петрушевич (1821–1913; Україна) та інші — фіксували неприхильне ставлення українських горян до назви «бойко». Сусіди бойків (лемки, гуцули) називали їх бойками, вкладаючи в цю назву певну зневагу.

Бойки здебільшого віддавали перевагу місцевим самоназвам «гірняк», «гірські люди», «верховинці». У 21 ст. бойки переважно ідентифікують себе виключно як «українці».

Історична довідка

Походження етнографічної групи не з’ясоване. Вважають, що бойки — нащадки давнього слов’янського племені хорватів білих. Статистичні дані про кількість бойків на 1874 опублікував етнограф і фольклорист Я. Головацький. Тривалий час бойківські землі були розділеними між різними державними утвореннями. Зокрема, 1772–1918 Бойківщина перебувала під владою Австро-Угорщини. Це позначилося як на свідомості національній, так і на духовній та матеріальній культурі мешканців різних схилів Бескидів. Суттєві відмінності є також у культурі бойків Закарпаття та Прикарпаття.

Характеристика

Поселення

Проживають переважно в селах. Міста на території Бойківщини (Болехів, Самбір, Старий Самбір, Сколе, Турка) не є промисловими. Вулиці бойківських сіл здебільшого тягнуться уздовж русел річок. Хати найчастіше скупчені, розташовані близько одна від одної, а земельні ділянки вузькими смугами простяглись від осель вище в гори, перпендикулярно до річки. Це відрізняє бойківські села від гуцульських, хати яких розташовані безсистемно, на відстані одна від одної та високо в горах.

Господарство

Попри складні природні умови (відсутність земельних ділянок, придатних до землеробства, кам’янистість ґрунтів), основним заняттям бойків упродовж століть було й залишається землеробство.

Населення планомірно займалося вирубкою та викорчовуванням лісів, перетворенням луків і випасів на поля. Найпоширеніша система землеробства (як у давнину, так і в сучасний період) — двопільна: земля ділиться на «царину» (оранку) та «толоку» (пасовисько для випасу худоби).

Скотарство відігравало допоміжну роль. Тільки в закарпатській частині Бойківщини землеробство та скотарство були рівнозначними формами господарювання.

Бойки зберегли самобутню духовну та матеріальну культуру.

Поряд із християнством існують давні язичницькі вірування.

У регіоні активно розвивається туризм, зокрема етнотуризм.

Література

 1. Свенцицкая А. К этнографии бойков // Живая старина. 1914. Вып. 3–4. С. 295–304.
 2. Вагилевич І. Бойки, русько-слов'янський люд у Галичині // Жовтень. 1978. № 12. С. 117–129.
 3. Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину // Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. Київ : Наукова думка, 1982. Т. 36. С. 68–99.
 4. Болтарович З. Є., Будзан А. Ф., Гарасимчук Р. П. та ін. Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. Київ : Наукова думка, 1983. 304 с.
 5. Сливка Р. Проблеми етнографічного дослідження бойків // Україна та глобальні процеси: географічний вимір : в 3 т. Київ; Луцьк : Вежа, 2000. Т. 3. С. 358.
 6. Етнографічні групи українців Карпат. Бойки. Харків : Фоліо, 2020. 576 с.

Автор ВУЕ

Н. О. Громова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Громова Н. О. Бойки // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бойки (дата звернення: 25.09.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
07.09.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ