Богослов

1) в античності – поети, рідше жерці або оракули, що описували походження богів (теогонію), природу богів і людей; 2) у пізньо-юдейській та ранньохристиянській традиції – ті, хто проповідував і повчав про єдиного Бога (пророки, апостоли); 3) у християнстві – знавці й тлумачники Святого Письма, догматики і етики, фахівці у дослідженні, інтерпретації, апології та систематизації церковного віровчення і правил церковного життя


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ