Бгава

Бга́ва (від санскр. кореня bhū — бути, ставати) — багатозначний термін у філософських школах (даршанах) Індії, філософії й психології буддизму та індуїзму.

1) Бгава з коротким звуком «а» у першому складі (санскр. भव, bhava) — життя, існування, буття, ґенеза, народження, становлення на противагу абгаві — небуттю, неіснуванню, відсутності. Містить конотації процесуальності, динамізму, «стремління до оприявлення», певного триваючого, постійно відтворюваного стану.

2) Бгава з подовженим звуком «а» у першому складі (бгаава; санскр. भाव, bhāva) — емоція, манера, темперамент, певний психічний стан.

У буддизмі

Бгава у буддизмі позначає безперервність життя і смерті, становлення, процес існування, що складається із: а) чуттєвого існування (kama-bhava); б) тонкоматеріального існування (rupa-bhava); в) нематеріального існування (аrupa-bhava).

Увесь процес існування умовно поділяють на два аспекти:

1) кармічний процес (kamma-bhava), тобто кармічно активний бік існування, що є причиною переродження і полягає в милостивому чи немилостивому волевиявленні (вчинках);

2) кармічно визначене переродження або процес відродження (uppatti- bhava), тобто кармічно пасивний бік існування, що полягає в піднесенні й розвитку кармічно обумовлених, а тому морально і тілесно нейтральних явлень існування (bhava).

Бгава — десята позиція з 12-членної формули буття (концепції причиновості пратітья-самутпада), можливість переродження в одній зі сфер.

Див. також Бгавачакра.

У філософських школах

У філософії вайшешики та ньяя бгава осмислене як властивість «бути», «існувати», що охоплює всі категорії наявних речей.

У класичній санкх’ї — різноманітні стани свідомості, що об’єднані у дві класифікації. Перша, за «Санкх’я-карикою», охоплює 4 пари: знання — незнання, чеснота — порок, індиферентність — пристрасть, надздібності — безсилля. Друга класифікація включає 50 бгав, з-поміж яких: 5 різновидів заблудження, 28 нездатностей, 9 задоволень досягнутим і 8 досягнень. Багатоманіття бгав пояснюють пропорціями гун. Бгави розуміються як такі, що невіддільні від тонкого тіла; переважання тих чи тих бгав визначає подальший рух шерегою перевтілень.

Як психічні стани бгави згадані вже у «Натья-шастрі» (2–3 ст.), де набули значення фундаментального поняття в концепції раси. У трактаті описано 49 різновидів бгав, з-поміж яких 33 (vyabhicāri) витлумачені як нестійкі, минущі психічні стани (напр., слабкість, побоювання, сором, заздрість, радість тощо), ще 8 (ṣāttvika) фіксують фізіологічні зміни (кольору обличчя, голосу, заціпеніння, піт тощо) та 8 (sthāyi) постійних і стійких психологічних станів-емоцій (напр., насолода, сміх, гнів, мужність, страх, відраза та ін.), на яких ґрунтується індивідуальний досвід.

В індуїзмі

Богослов і вайшнавський святий Рупа Ґосвамі (1493–1564, Індія; представник традиції гауді-вайшнавізму) назвав п’ять видів бгав (бгакті): 1) шанта-бгава — нейтральні відносини з Богом; 2) дасья-бгава — зв’язок з Богом у формі відносин слуги і пана; 3) сакхі-бгава — спілкування з Богом як з другом; 4) ватсалья-бгава — відносини з Богом як з батьками в родині; 5) мадгури-бгава — ставлення до Бога як до свого коханого. У гауді-вайшнавізмі відносини з Богом-коханим розглядаються як найвища форма бгакті-бгави.

Література

  1. Гринцер П. А. Основные категории классической индийской поэтики. Москва : Наука, 1987. 312 с.
  2. Tiwari D. N. Ontological Non-being (Abhava) vs. Philosophical Being [Indian Context] // Indian Philosophical Quarterly. 2003. Vol. 30 (3). P. 411–442.
  3. Радхакришнан С. Индийская философия. Москва : Академический проект ; Альма Матер, 2008. 1008 с.
  4. Phillips S. H. Epistemology in Classical India: The Knowledge Sources of the Nyāya School. London; New York : Routledge, 2014. 214 р.
  5. Methods in Buddhist Studies: Еssays in Нonor of Richard K. Payne / Ed. by S. A. Mitchell, N. F. Quli. London : Bloomsbury Academic, 2019. 256 p.
  6. Пятигорский А. Буддийская философия мысли / Пер. с англ. С. Остапенко. Москва : КоЛибри ; Азбука-Аттикус, 2020. 384 с.

Автор ВУЕ

В. В. Титаренко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Титаренко В. В. Бгава // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бгава (дата звернення: 21.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
26.08.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ