Баланс сил

Бала́нс сил — зовнішньополітична концепція, основною засадою якої є ідея закономірності розвитку відносин між державами в межах певних циклів упродовж світової історії.

Історична довідка

Початки теорії балансу сил наявні у роботі давньогрецького історика Фукідіда «Історія Пелопонеської війни» (5–4 ст. до н. е.), де описано боротьбу між Делоським і Пелопонеським союзами полісів. Він трактував війну в контексті підтримання балансу сил між двома коаліціями держав, очолюваних Афінами і Спартою.

У період cередньовіччя політику балансу сил здійснювали держави Північної Італії, намагаючись зберегти незалежність на тлі суперництва Франції та імперії Габсбургів за вплив у регіоні. Класичну політику балансу сил здійснювала Англія в 17–19 ст., прагнучи не допустити домінування на європейському континенті однієї держави чи групи держав. Принцип балансу сил ліг в основу коаліцій європейських держав проти Наполеона (кінець 18 – початок 19 ст.).

Характеристика

Баланс сил є відносно нестійким станом системи міжнародних відносин і наслідком циклічного розвитку відносин між державами. Ситуація балансу сил передбачає рівність (паритет) економічного і військово-політичного потенціалів держав, що примушує їх утримуватися від використання насамперед військових засобів впливу. Йдеться не про повну рівність держав, а про відносну рівновагу сил. Порушення балансу сил виникає внаслідок спроби держави підвищити власний силовий потенціал. Наслідком порушення балансу сил може стати воєнний конфлікт, який часто призводить до зміни військово-політичних і економічних потенціалів залучених держав і зрештою сприяє відновленню балансу сил. Мета політики балансу сил — уникнути домінування в системі міжнародних відносин однієї держави чи групи країн.

Сучасний стан

Порушення балансу сил із боку окремих держав стало причинами двох світових воєн (див. Перша світова війна, Друга світова війна) у 20 ст. Невійськовим інструментом відновлення балансу сил є створення військових блоків (союзів) для урівноваження сили порушника балансу. На початку 20 ст. сформовано союз між Великою Британією, Росією і Францією (Антанту) з метою урівноваження зростаючого військового потенціалу Німеччини та її союзників Австро-Угорщини, Італії. Створення Організації Північноатлантичного договору (НАТО; 1949) стало відповіддю західних держав на зростаючу активність СРСР по розширенню впливу в Східній Європі та інших регіонах світу. Баланс сил складає основу теорії неореалізму (див. Неореалізм у міжнародних відносинах). Баланс сил між США і СРСР на основі гарантованого взаємного знищення покладено в основу біполярної системи міжнародних відносин (див. Біполярність), що дозволило підтримувати довготривалий міжнародний мир і стабільність на європейському континенті.

Баланс сил у системі міжнародних відносин початку 21 ст. ґрунтується на військово-політичному потенціалі США, зростаючому економічному і військовому впливові Китаю на регіональному і глобальному рівнях, а також діяльності формальних (Організація Об'єднаних Націй, НАТО) та неформальних (Група Семи, Група Двадцяти) міжнародних інститутів.

Література

  1. Morgenthau H. Politics Among Nations: The struggle for Power and Peace. 5th ed. New York : Knofp, 1973. 618 p.
  2. Walt S. The Origins of Alliances. Ithaca : Cornell University Press, 1990. 336 p.
  3. Sheehan M. The Balance of Power: History and Theory. London : Routledge, 2004. 240 p.
  4. Waltz K. N. Theory of International Politics. Long Grove : Waveland Press, 2010. 256 p.
  5. Манжола В., Божко С. Баланс сил // Політична енциклопедія / Гол. Ред. Ю. Левенець. Київ : Парламентське видавництво, 2011. С. 49.
  6. Mearsheimer J. J. The Tragedy of Great Power Politics. New York; London : W. W. Norton, 2014. 562 p.
  7. Баланс сил у світовій політиці // Політологічний енциклопедичний словник / Уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. Харків : Право, 2015. 816 с.
  8. Simon L. The spectre of a Westphalian Europe? Abingdon : Routledge, 2018. 125 p.

Автор ВУЕ

С. Г. Федуняк

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Федуняк С. Г. Баланс сил // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Баланс сил (дата звернення: 21.10.2021).Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
06.04.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ