Баба-повитуха

Баба-повитуха («баба», «прийомна», «родова бабка», «баба-пупорізка», «пупова», «баба-бранка», «різна» та ін.) — родопомічниця, носій спеціальних медичних знань у галузі народного акушерства.

Історична довідка

У давні часи не існувало іншої родопомочі, аніж жіноча, і вся практика допомоги породіллі перебувала в руках повитух. Війни, голодомори, колективізація, тяжкі умови примусової праці в колгоспі, післявоєнна відбудова сприяли консервації давньої системи родопомочі за участю баби-повитухи, яка в окремих українських селах продовжувала функціонувати майже до останньої чверті 20 ст.

Характеристика

Термін вживають стосовно не «навченої» (у розумінні спеціальної медичної підготовки) народної лікарки, яка мешкалa та практикувала в селах і малих містечках; завжди — жіночої статі, похилого віку, досвідчена, «та, яка знає»; помічниця як для породіллі, так і новонародженої дитини, направляла родову діяльність жінки як раціональними, так і ірраціональними засобами (див. Пологи); використовувала лікувальні засоби (зокрема, зілля), могла частково виконувати функції шептухи або знахарки, діяла у сфері сімейно-родильних обрядів. Єдиним критерієм професіоналізму сільської повитухи було забезпечення умов для успішного народження дитини.

Оскільки пологи — це природний фізіологічний процес, зазвичай практикувала «очікувальний метод» невтручання в перебіг подій. У разі ускладнень баба-повитуха задіювала народно-медичні прийоми, спрямовані на зняття болю, заспокоєння породіллі (масаж черева із виголошенням замовлянь, молитов, шептань), а також на стимулювання родової діяльності через примушування породіллі до рухів (переведення її через поріг, обведення навколо столу), вибору зручної для породіллі пологової позиції. Практичну допомогу доповнювала прийомами магічно-символічного характеру — відкриттям фактично всього, що можна відкрити, розстібанням одягу, розв’язуванням вузлів, розплітанням волосся, залученням ритуальних предметів (свячена або непочата вода, зерно), елементів хатнього інтер’єру (піч, поріг, сволок, стіл) та одягу (чоловічі штани, сорочка, пояс), господарського (віник, полотно, сокира), церковного (царські врата, церковні дзвони) начиння.

Серед специфічних предметів-символів і дарувально-етикетних атрибутів повитухи, що були задіяні як під час народження дитини, так і в послідовно здійснюваних обрядових післяпологових діях (закопування «дитячого місця», «зливки» з метою очищення, родини, хрестини тощо) — ніж, сповивач, фартух, полотно та його різновиди — рушник, намітка, хустка, а також зілля та локально — квітка (букет, решето квітів), набір предметів-частувань: каша, хліб, пироги, борщ, узвар, горілка або вино. Вони були покликані забезпечити дитині, породіллі, а також роду в цілому здоров’я, благополуччя, вдачу, красу; актуалізувалася ідея наділення долі (для дитини), плідності (для жінок), очищення від «бруду» й подяки / офіри (для повитухи) .

Невід’ємним складником повивального ремесла було знання знаків-прикмет майбутньої долі дитини. На міфологічному рівні (див. Міфологія) постать баби-повитухи розглядають поряд із гончарями, ковалями, ткачами та ін., чию діяльність традиційно пов’язували з чаклунською, магічною силою, особливими знаннями та навичками.

Література

  1. Ігнатенко І. «Баба-повитуха» та її функції в народній медицині жителів Полісся наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи. 2004. Вип. 17. С. 77–82.
  2. Гілевич І. Баба-повитуха у селянському житті галицької Волині у ХІХ — першій половині ХХ ст. (за матеріалами зі с. Синькова та присілка Діброви Радехівського району) // Етнічна культура українців. Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2006. С. 247–265.
  3. Боряк О. О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним. Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, 2009. 400 с.
  4. Сердюк І. Баба-повитуха у ранньомодерному суспільстві (за даними статистичних джерел та етнографічних досліджень) // Краєзнавство. 2009. № 3–4. С. 214–220.

Автор ВУЕ

О.О. Боряк

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Боряк О.О. Баба-повитуха // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Баба-повитуха (дата звернення: 28.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.07.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ