Аутоагресія

Аутоагре́сія (від ауто… і агресія) — навмисна (усвідомлювана чи несвідома) активність, виражена заподіянням собі шкоди у фізичній і психічній сферах. У психоаналізі аутоагресію розглядають як один із механізмів психологічного захисту, що полягає у переспрямуванні негативного афекту із зовнішнього об’єкта на самого себе, якщо її прямий прояв є неможливим, небезпечним або соціально засуджуваним. У психіатрії аутоагресію часто пов’язують із межовим розладом особистості. Аутоагресія проявляється у самозвинувачуванні, самоприниженні, обуренні власною поведінкою, заподіянні собі шкоди (від нанесення тілесних ушкоджень до самогубства), алкоголізмі, наркоманії, небезпечній поведінці тощо. Люди, схильні до аутоагресії, зазвичай вирізняються підвищеним почуттям провини, низькою самооцінкою, депресивністю, мазохістичними рисами характеру, деструктивним життєвим сценарієм. Часто в ранньому дитинстві вони пережили психічні травми, пов’язані з неприйняттям, приниженням, тілесними покараннями, сексуальними зловживаннями.

Література

  1. Агазаде Н. В. Аутоагрессивные явления в клинике психических болезней. Москва : Наука, 1989. 189 с.
  2. Мусаелян О. М. Аутоагресивна поведінка особистості: основні концептуальні підходи // Актуальні проблеми психології. 2014. Т. 1. С. 140–143.
  3. Аверин А. А., Дандарова Ж. К., Деркач А. А. и др. Психология человека от рождения до смерти. Москва : АСТ, 2015. 656 с.
  4. Животовська Л. В., Cкрипніков А. М., Бойко Д. І. Cучасні аспекти діагностики та терапії аутоагресивної поведінки при первинному психотичному епізоді // Вісник проблем біології і медицини. 2015. Вип. 3 (1). С. 23–27.

Автор ВУЕ

П. П. Горностай


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Горностай П. П. Аутоагресія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аутоагресія (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
18.04.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ